dr Karolina Siodmiak

08.09.2017

Najbliższe konsultacje dla studentów odbędą się dnia 13.09.2017 o godz.
8.15-9.45,natomiast egzamin poprawkowy z psychologii(3 termin) odbędzie
się dnia 13.09.2017 godz. 9.45- 10.45 w sali 311.

Wróć