Komunikat ws. sesji letniej zaliczeniowo-egzaminacyjnej roku akad. 2017/2018

Komunikat Dziekana nr 98 - sesja egzaminacyjna.pdf Komunikat Dziekana nr 98 - sesja egzaminacyjna.pdf (4.2 MB)

Komunikat ws. dodatkowych specjalności

Komunikat Dziekana nr 97.pdf (759.3 kB)

Komunikat Dziekana ws. specjalności/specjalizacji, które będą realizowane od r.a. 2018/2019

Komunikat Dziekana nr 93 - specjalnosc-specjalizacja.pdf Komunikat Dziekana nr 93 - specjalnosc-specjalizacja.pdf (2.1 MB)

Komunikaty Dziekana ws. przedmiotów do wyboru na semestr letni 2017/2018 Studia II Stopnia

Komunikat Dziekana nr 47.pdf (4.1 MB)

Komunikat Dziekana nr 48.pdf (5.4 MB)

Komunikat Dziekana nr 62 - Economics....pdf (2.0 MB)

Komunikaty Dziekana ws. przedmiotów do wyboru na semestr letni 2017/2018 Studia I Stopnia

Komunikat Dziekana nr 55 - przedmioty do wyboru na sem. 4.zip (8.2 MB)

Komunikat Dziekana nr 56 - przedmioty do wyboru na sem. 6.pdf (3.3 MB)

W komunikacie nr 55 ws. pdw na sem.4 nastąpiła pomyłka w przyporządkowaniu liczby ECTS przedmiotowi Rozwój osobisty. Prawidłowa liczba to 1 pkt ECTS

Komunikat Dziekana ws. kierunkowych przedmiotów do wyboru na semestr letni 2017/2018 Studia I Stopnia

Komunikat Dziekana nr 54 - kierunkowe przedmioty do wyboru na sem. 2.pdf (5.3 MB)

Komunikat Dziekana ws. realizacji przedmiotów w języku angielskim w semestrze letnim na studiach I stopnia

Komunikat Dziekana nr 58 - przedmioty w jezyku angielskim.pdf Komunikat Dziekana nr 58 - przedmioty w jezyku angielskim.pdf (1.7 MB)

Komunikat Dziekana ws. likwidacji grup na I roku od semestru letniego

Komunikat Dziekana nr 57 -likwidacja grupy.pdf (686.9 kB)

Komunikat ws. zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej roku akad. 2017/2018

Komunikat Dziekana nr 43.pdf (3.1 MB)

Zarządzenie Dziekana Nr 8 dot. wprowadzenia przedmiotów w języku angielskim na wydziale TiR

Zarzadzenie Dziekana nr 8.pdf Zarzadzenie Dziekana nr 8.pdf (790.6 kB)

Komunikat Dziekana nr 112 -przedmioty do wyboru dla II roku MSU na 3 sem. r.a. 17/18

Komunikat Dziekana nr 112 - przedmioty do wyboru II st. 3 sem. stacj..pdf Komunikat Dziekana nr 112 - przedmioty do wyboru II st. 3 sem. stacj..pdf (5.9 MB)

Komunikat ws. dodatkowych specjalności, które ruszaja od 3 sem. 2017/2018 Studia I Stopnia

Komunikat Dziekana nr 115.pdf Komunikat Dziekana nr 115.pdf (662.3 kB)

Komunikat ws. specjalności, które ruszają od 3 sem. 2017/2018 Studia I Stopnia

Komunikat Dziekana nr 110 - specjalnosci I st. 3 sem. stacj..pdf Komunikat Dziekana nr 110 - specjalnosci I st. 3 sem. stacj..pdf (2.8 MB)