Komunikat Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

30.06.2020

Komunikat Przewodniczącego

Uczelnianej Komisji Wyborczej do

Uchwały Nr 1 z dnia 29 czerwca 2020 roku

 

dotyczący zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów

 

  1. Podczas wyborów pamiętajmy o środkach ostrożności: zachowaniu 2-metrowego dystansu oraz obowiązku zakrycia ust i nosa.
  2. Przed udaniem się do odpowiedniej Sali w której odbędą się wybory, wyborca powinien pamiętać, że ma obowiązek zakrycia ust i nosa. Może to zrobić przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy.
  3. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku wyborcy, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. Rekomenduje się natomiast zachowanie wówczas jak największej odległości od innych osób przebywających w lokalu wyborczym, nie mniejszej niż 2 m.
  4. Przy wejściu do lokalu zostaną umieszczone w widocznym miejscu płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane jest, by wyborcy z nich korzystali. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. Powinien założyć je przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do kosza na śmieci postawionego przed lokalem wyborczym.
  5. Zaleca się korzystanie z własnego długopisu.

Wróć