Zmarł prof. dr hab. VIKTOR MISHCHENKO

02.12.2019

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w wieku 81 lat zmarł

prof. dr hab. VIKTOR MISHCHENKO

Absolwent Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie,
nauczyciel akademicki, fizjolog sportu, doktor i doktor habilitowany nauk biologicznych,
profesor nauk o kulturze fizycznej.

Z naszą Uczelnią związany od 01.11.1998 roku.
Zatrudniony w Zakładzie Teorii Sportu. Pełnił funkcję kierownika Laboratorium Wysiłku Fizycznego
w okresie 01.11.2004 - 31.08.2008. Otrzymał od Rektora w 2001 roku indywidualną nagrodę
II stopnia za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe.

Autor ponad 400 publikacji, w tym 13 monografii wydanych w języku rosyjskim, hiszpańskim,
angielskim i polskim.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 grudnia 2019 roku w Kijowie.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia
Rektor, Senat i cała społeczność akademicka

Wróć