Stanowisko NSZZ Solidarność, ZNP Pracowników AWFiS w Gdańsku w sprawie zmniejszenia odpisu na ZFŚS

07.11.2019

Stanowisko NSZZ Solidarność, ZNP Pracowników AWFiS w Gdańsku w sprawie zmniejszenia odpisu na ZFŚS

Wróć