Regaty Żeglarskie o Puchar Rektora AWFiS - zgłoszenia do dnia 8 września b.r.

05.09.2019

Szanowni Państwo,

z uwagi na niewystarczającą ilość zgłoszeń do III Regat Żeglarskich o Puchar Rektora AWFiS planowanych na dzień 6 lipca, zgodnie z puntem 4.6. Zawiadomienia o Regatach oraz po uzgodnieniu z Jego Magnificencją zostaje ogłoszony termin alternatywny regat.

W imieniu JM Rektora zapraszam do udziału w regatach w niedzielę 22 września b.r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zaktualizowanym Zawiadomieniu o Regatach.

Zgłoszeń należy dokonywać przez zaktualizowany formuarz online, nie później niż do niedzieli 8 września b.r.

Cały link do formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejyRNQFvWytmyO_d3jGCVQdCFgoBL09KyIQJcEbtnZEzcXeQ/viewform

Wróć