Władze Uczelni

Rektor
dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr hab. Władysław Jagiełło, prof AWFiS

Prorektor ds. Studenckich i Sportu
prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS

Władze Dziekańskie

Dziekan Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii
dr hab. Wiesław Ziółkowski, prof. AWFiS

Dziekan Wydział Turystyki i Rekreacji
dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS

Dziekan Wydział Wychowania Fizycznego
dr hab. Tomasz Tomiak, prof. AWFiS

Władze Administracyjne

Kanclerz
mgr Olgierd Bojke

z-ca Kanclerza
mgr inż. Wojciech Kozłowski

Kwestor
mgr Anna Lewandowska