Komunikaty Dziekana

aneks 1 do Komunikatu nr 46 r.ak. 2019-2020 (w spr.zmiany terminu egzaminu) - 28.01.2020

Komunikat nr 53 r.ak. 2019-2020 w spr. likwidacji grup - 28.01.2020

Komunikat nr 46 r.ak. 2019-2020 (w spr.zimowej sesji zal.-egz.) - 21.01.2020

Komunikat nr 31 r.ak. 2019-2020 - 02.12.2019

Komunikat nr 26 r.ak. 2019-2020 (w tym decyzje o IOS/ITRZ) - 29.11.2019