Komunikaty Dziekana

Komunikat nr 39 r.ak. 2018-2019 - 03.04.2019

Specjalizacje do wyboru WF I stopnia studia stacjonarne cykl 2018-2021 - 03.04.2019

Specjalizacje do wyboru WF II stopnia studia stacjonarne cykl 2018-2020 - 03.04.2019

Specjalizacje do wyboru Sport II stopnia studia stacjonarne cykl 2018-2020 - 03.04.2019

Zarządzenie Dziekana-w spr.realizacji zajęć,,Teoria i metodyka sportów zimowych'' - 15.03.2019

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia WF i Sport