Komunikaty Dziekana

Specjalizacje do wyboru Sport II stopnia studia stacjonarne cykl 2018-2020 - 03.04.2019

Zarządzenie Dziekana-w spr.realizacji zajęć,,Teoria i metodyka sportów zimowych'' - 15.03.2019

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia WF i Sport

Uchwała nr 7 w sprawie zmiany programów studiów-dot. obozu zimowego - 11.01.2019