Komunikaty Dziekana

Zarządznie Dziekana nr 20 r.ak.19/20 w spr.zapewnienia ciągłości dydaktycznej na czas zawieszenia zajęć - 12.03.2020

Zarządznie nr 18/2019-20 w spr.wolontariatu - 09.03.2020

Komunikat nr 61 r.ak. 2019-2020 w spr.IOS/ITRZ - 03.03.2020

Zarządznie nr 6/2019-2019 w spr nauczycieli akademickich i seminariów dyplomowych - 21.02.2020

Komunikat nr 49 r.ak. 2019-2020 - 28.01.2020