ZAKŁAD ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS

konsultacje: piątek 8.15 - 9.45 (semestr LETNI 2018/2019)


pokój 238 (nad bieżnią)
telefon: +48 (58) 55 47 245
e-mail: andrzej.szwarc@awf.gda.pl

 

PRACOWNIA PIŁKI NOŻNEJ

KIEROWNIK PRACOWNI PIŁKI NOŻNEJ
dr Bartosz Dolański
konsultacje: patrz  zakładka: Pracownia Piłki Nożnej
pokój 214 – (nad bieżnią)
telefon: +48 (58) 55 47 267
e-mail: dolan@awf.gda.pl

dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS
konsultacje:
pokój 238 (pokój nad bieżnią)
telefon: +48 (58) 55 47 245
e-mail: andrzej.szwarc@awf.gda.pl

mgr Michał Chamera
Konsultacje: patrz zakładka: Pracownia Piłki Nożnej
pokój 214 – (nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 267
e-mail: michal.chamera@awf.gda.pl

mgr Karol Wasielewski
Konsultacje: patrz zakładka: Pracownia Piłki Nożnej
pokój 214 – (nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 267
e-mail: karol.wasielewski@awf.gda.pl

PRACOWNIA PIŁKI RĘCZNEJ

KIEROWNIK PRACOWNI PIŁKI RĘCZNEJ
dr Leszek Biernacki
konsultacje: patrz zakładka: Pracownia Piłki Ręcznej
Hala Widowiskowa
telefon: +48 (58) 55 47 358

dr Wojciech Jans
konsultacje: patrz zakładka: Pracownia Piłki Ręcznej
pokój 212 (nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 224
e-mail: wojciech.jans@awf.gda.pl

mgr Jakub Bonislawski
konsultacje: patrz zakładka: Pracownia Piłki Ręcznej
Hala Widowiskowa
Telefon:
e-mail: jakub.bonislawski@awf.gda.pl

 

PRACOWNIA PIŁKI SIATKOWEJ

KIEROWNIK PRACOWNI PIŁKI SIATKOWEJ
dr Krzysztof Wnorowski
konsultacje: patrz zakładka: Pracownia Piłki Siatkowej
pokój 9 (nad salą judo)
telefon: +48 (58) 55 47 378
e-mail: krzysztof.wnorowski@awf.gda.pl

dr Jerzy Skrobecki
konsultacje: patrz zakładka: Pracownia Piłki Siatkowej
pokój 9 (nad salą judo)
telefon: +48 (58) 55 47 378
e-mail: jerzy.skrobecki@awf.gda.pl

dr Tomasz Granda
konsultacje: patrz zakładka: Pracownia Piłki Siatkowej
Pokój 213  (nad bieżnią)
Telefon:
e-mail: tgranda@awf.gda.pl

 


PRACOWNIA KOSZYKÓWKI

KIEROWNIK PACOWNI KOSZYKÓWKI
dr Roman Tymański
konsultacje: patrz zakładka: Pracownia Koszykówki
pokój 206 (nad bieżnią)
telefon: +48 (58) 55 47 338
e-mail: tymanski@wp.pl

dr Małgorzata Wołujewicz-Czerlonko
konsultacje: patrz zakładka: Pracownia Koszykówki
pokój 222 (nad bieżnią)
telefon: +48 (58) 55 47 139
e-mail: m.czerlonko@awf.gda.pl

mgr Izabela Lekner (um.zl.)
konsultacje: patrz zakładka: Pracownia Koszykówki
pokój 222 (nad bieżnią)
telefon: +48 (58) 55 47 139
e-mail: izalekner@awf.gda.pl

 

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Zakładzie Zespołowych Gier Sportowych

1. Identyfikacja sprawności fizycznej w grach sportowych

2. Efektywność w klasyfikowanej grze sportowej

3. Rozpoznanie dyspozycji osobniczych do zespołowej gry sportowej

4. Historia i systemy organizacyjno-szkoleniowe klubów sportowych

UWAGA - szczegółowe zagadnienia temetyczne prac magisterskich znajdują sie w zakładkach poszczególnych PRACOWNI