PRACOWNIA ŻEGLARSTWA

 

KIEROWNIK
dr Tomasz Chamera
stanowisko: starszy wykładowca
konsultacje: poniedziałek  9.30 - 11.00 (sem. LETNI 2018/2019)

pokój 210 (budynek szkoły - I piętro)
telefon: +48 (58) 55 47 294
e-mail:
tomasz.chamera@awf.gda.pl

 

mgr Marcin Szafran
stanowisko: wykładowca
konsultacje: kontakt e-mailowy:  maciej.szafran@awf.gda.pl  (sem. LETNI 2018/2019)

pokój :  Narodowe Centrum Żeglarstwa (Gdańsk, Górki Zachodnie)
telefon:
e-mail:  maciej.szafran@awf.gda.pl

 

Kajetan Dzik
stanowisko: stażysta
konsultacje:
pokój 210 (budynek szkoły - I piętro)
telefon: +48 (58) 55 47 294
e-mail:  kajetan@dzik. pl

-----------------------------------]

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Pracowni Żeglarstwa

dr Tomasz Chamera

1. Sprawność fizyczna ogólna i specjalna żeglarzy - aktualne i proponowane metody kształtowania i kontroli efektów treningowych w odniesieniu do wyniku sportowego

2. Planowanie i realizacja procesu treningowego żeglarstwie na różnych etapach szkolenia

3. Analiza wybranych składników treningu i ich wpływ na wynik sportowy w żeglarstwie

4. Zagadninia psychologiczne w treningu żeglarskim: odporność w sytuacjach trudnych, motywacje zawodników na różnych etapach szkolenia

5. Wpływ wybranych czynników na wynik sportowy w żeglarstwie na różnych  etapach szkolenia

6. Metody doboru i trymowania sprzetu żeglarskiego, rola czynnika ludzkiego

7. Wysiłek fizyczny a dieta w żeglarstwie

8. Zagadnienia marketingu sportowego w żeglarstwie

9. Imprezy żeglarskie w kraju i na świecie - zagadnienia organizacyjno - prawne, hstoria, stan aktualny i perspektywy rozwojowe.

10. Żeglarstwo, jako powszechna forma aktywności - aspekty organizacyjne, szkolenie powszechne, turystyka i rekreacja