Dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Turystyka i rekreacja - I stopnia

Agroturystyka 16L,sem.5.doc (78.8 kB)

Animacja czasu wolnego 16 L sem. 2.doc (65.5 kB)

Antropologia kultury 16 L sem. 4.doc (65.5 kB)

Aqua fitness 16 L sem. 3.doc (65.0 kB)

eglarstwo 16 L sem. 2 i 3.doc (90.1 kB)

Ekologia i ochrona srodowi 16L, sem.5.doc (84.5 kB)

Ekonomia 16 L sem1.doc (79.4 kB)

Ekonomika turystyki i rekreacji 16 L sem2.doc (84.5 kB)

Ekonomika turystyki kulturowej 16 L sem. 5.doc (68.1 kB)

Elementy dziedzictwa kulturowego 16 L sem. 4.doc (68.1 kB)

Etyka w turystyce i rekreacji 16 L sem. 6.doc (78.8 kB)

Europe`s tourism geography 16 L sem. 3.doc (77.8 kB)

Fitness 16 L sem.1,2.docx (23.4 kB)

Fizjologia człowieka 16 L sem. 2.doc (91.1 kB)

Geografia turystyczna 16 L sem.1.doc (94.2 kB)

Gimnastyka korygująco-stabilizująca 16 L sem. 5.doc (58.9 kB)

Gry rekreacyjne i zabawy ruchowe, 16L sem. 1,2.docx (24.6 kB)

Gry sportowe-koszykówka 16 L sem. 6.doc (73.7 kB)

Gry sportowe - Piłka nożna 16 L sem. 4.doc (62.0 kB)

Gry sportowe - Pilka siatkowa 16 L sem. 5.doc (74.8 kB)

Historia architektury i sztuki,16 L sem.6.doc (81.4 kB)

Historia kultury fizycznej 16 L sem. 1.doc (65.5 kB)

Hotelarstwo 16 L sem. 1.doc (74.2 kB)

Hotelarstwo i organizacja przeds. hotelarskich 16 L sem. 3-1.doc (74.8 kB)

Infrastruktura hotelelu i gastronomii 16 L sem. 4.doc (68.6 kB)

Introduction to marketing 16 L sem. 2.doc (61.4 kB)

Język obcy - L - angielski - obligo 16.docx (25.2 kB)

Jezyk obcy - L - francuski - obligo 16.doc (70.7 kB)

Jezyk obcy - L - francuski - wybor 16.doc (68.1 kB)

Jezyk obcy - L - rosyjski - obligo 16.doc (74.2 kB)

Jezyk obcy - L - rosyjski - wybor 16.doc (69.1 kB)

Jezyk obcy - L - włoski - obligo 16.doc (71.2 kB)

Jezyk obcy - L - włoski - wybor 16.doc (67.1 kB)

Jezyk obcy L - niemiecki - wybor 16.doc (71.2 kB)

Kinezygerontoprofilaktyka 16 L sem. 2.doc (75.8 kB)

Komunikacja interpersonalna 16 L sem. 3.doc (74.2 kB)

Kosmetologia i Fizjoterapia 16 L sem. 3.doc (70.1 kB)

Krajoznawstwo 16 L sem. 5.doc (69.6 kB)

Kultura masowa 16 L sem. 4.doc (66.0 kB)

Lekka_atletyka, 16L sem.4.doc (63.0 kB)

Masaż w SPA&Wellness 16 L sem. 4.doc (78.8 kB)

Metody psychoregulacji 16 L sem. 4.doc (70.7 kB)

Nowoczesny trening siłowy16 L sem.6.docx (19.7 kB)

Obóz letni 16 L sem. 2.docx (32.3 kB)

Oboz narciarski 16L sem. 4.doc (59.9 kB)

Oboz zeglarski 16 L sem. 4.doc (74.2 kB)

Obsługa gościa hotelowego i VIP 16 L sem. 6.doc (69.1 kB)

Obsługa ruchu turystycznego,16L,sem.3.doc (67.6 kB)

Obsluga klienta w turystyce i rekreacji 16 L sem. 4.doc (71.2 kB)

Odnowa Biologiczna 16 L sem. 6.doc (79.4 kB)

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych 16 L sem. 6.doc (72.7 kB)

Organizacja i zarządzanie imprezami kulturalnymi 16 L sem. 6.doc (70.1 kB)

Organizacja i zarzadzanie 16 L sem. 4.doc (94.2 kB)

Organizacja pracy w hotelu i gastronomii 16 L sem. 5.doc (68.1 kB)

Pedagogika czasu wolnego 16 L sem. 4.doc (75.3 kB)

Pierwsza pomoc przedmedyczna 16L sem. 1.doc (74.2 kB)

Plywanie 16 L sem. 2.doc (67.1 kB)

Podstawy anatomii człowieka 16 l sem. 1.doc (61.4 kB)

Podstawy marketingu 16 L sem. 2.doc (67.1 kB)

Podstawy nauk o przedsiebiorstwie 16 L sem5.doc (72.2 kB)

Podstawy prawa 16 L sem. 3.doc (74.8 kB)

Podstawy rachunkowosci i finansow 16 L sem. 6.doc (80.4 kB)

Podstawy SPA&Wellness 16 L sem. 3.doc (69.1 kB)

Podstawy turystyki 16L,sem.1.doc (68.6 kB)

Praktyki zawodowe - specjalistyczne 16 L sem. 6.doc (51.2 kB)

Praktyki zawodowe - wdrożeniowe 16 L sem. 4.doc (48.1 kB)

Prawo obrotu nieruchomosciami 16 L sem. 5.doc (79.9 kB)

Prawo w turystyce i rekreacji 16 l sem. 4.doc (80.4 kB)

Psychologia 16 L sem. 3.doc (80.9 kB)

RFRR - Bieg na orientację 16 L sem. 3.doc (73.2 kB)

RFRR - Gry studyjne, 16L sem. 5.doc (62.0 kB)

RFRR - Nowoczesny trening siłowy16 L sem.6.docx (19.6 kB)

RFRR - Taniec 16 L sem. 4.doc (69.1 kB)

RFRR - Tenis 16 L sem. 6.doc (56.3 kB)

Rozwoj osobisty 16 L sem. 4.doc (71.2 kB)

Rozwoj zrownowazony 16 L sem. 4.doc (74.2 kB)

Sailing 16 L sem. 2.doc (81.4 kB)

Seminarium_dyplomowe 16 L sem.5.doc (69.6 kB)

Socjologia 16 L sem. 3.doc (58.9 kB)

Specj. instruktorka - Żegl. jacht. 16 L sem. 3-6.doc (81.9 kB)

Specjalizacja Kinezygerontoprofilaktyka 16 L sem. 3 (2).docx (26.8 kB)

Specjalizacja RR - Żeglarstwo deskowe 16 L sem. 3-6.doc (81.4 kB)

Specjalizacja RR - Fitness NFG 16 L sem 3.doc (101.4 kB)

Specjalizacja RR - Fitness w ciazy i po porodzie 16 L sem. 3.doc (101.4 kB)

Specjalność Gospodarowanie w turystyce 16 L sem3-6.doc (348.7 kB)

Specjalnosc RR - Tenis 16 L sem. 3.doc (84.0 kB)

Spesjalizacja RR - Fitness-Ćw.sił.16 L sem. 3.docx (26.6 kB)

Sustainable tourism 16 L sem. 4.doc (68.1 kB)

Targi turystyczne 16 L sem. 4.doc (70.1 kB)

Technologia informacyjna Podstawy informatyki i statystyki16 L sem. 5.doc (65.0 kB)

Teoria i metodyka rekreacji 16 L sem. 1, 2.doc (73.7 kB)

Teoria i metodyka treningu zdrowotnego, 16L sem. 5.doc (75.3 kB)

Terapia ruchem 16 L sem. 5.doc (69.6 kB)

Tourism economics 16 L sem2.doc (73.2 kB)

Tourism geography 16 L sem.1.doc (94.7 kB)

Tourist movement 16L,sem.3.doc (67.1 kB)

Turystyka aktywna 16_sem3.doc (65.0 kB)

Turystyka kulturowa 16 L sem.3.doc (69.1 kB)

Turystyka kulturowa w Europie i w Polsce 16 L sem. 5.doc (70.1 kB)

Turystyka szkolna 16 L sem.3.doc (73.2 kB)

Turystyka_aktywna_wędrówki - 16 L sem 4.doc (70.7 kB)

Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji 16 L sem. 4.doc (72.2 kB)

Unihokej 15 L sem. 4.doc.docx (21.4 kB)

wiczenia terenowe 16 L sem. 5 i 6.doc (63.0 kB)

Wprowadzenie do turystyki kulturowej 16 L sem. 3.doc (68.6 kB)

Wykład monograficzny - Diagnostyka pracy i wypoczynku 16 L sem. 5.doc (68.6 kB)

Wyklad monograficzny - Chronobiologia.16 L sem. 6.doc (65.5 kB)

Wyklad monograficzny - Nowoczesny trening zdrowotny 16 L. sem. 6.doc (68.6 kB)

Zabiegi w SPA&Wellness 16 L sem. 5.doc (78.3 kB)

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 16 L sem. 4.doc (71.2 kB)

Zarządzanie w turystyce i rekreacji 16 L sem. 6.doc (78.8 kB)

Zywienie czlowieka 16 L sem. 6.docx (24.3 kB)

Turystyka i rekreacja - II stopnia

Aktywność fizyczna w ciąży i po porodzie 16 M sem. 3.doc (67.6 kB)

Anatomia człowieka 16 M sem. 2.doc (76.3 kB)

Animacja czasu wolnego 16 M sem. 2.doc (65.0 kB)

Antropomotoryka 16 M sem 3.doc (100.4 kB)

Balneologia w obiektach SPA 16 M sem. 3.doc (76.8 kB)

Cwiczenia terenowe 16 M sem. 3, 4.doc (60.4 kB)

Diagnostyka pracy i wypoczynku 16 M sem. 3.doc (73.2 kB)

Doradztwo turystyczne 16 M sem. 2.doc (57.3 kB)

Dylematy moralne współczesnego człowieka 16 M sem. 3.doc (77.3 kB)

Ekonomika i finanse przedsiebiorstw turystycznych 16 M sem 2.doc (79.9 kB)

Ekoturystyka 16 M sem. 4.docx (22.0 kB)

Filozofia z etyką 16 M sem. 3.doc (74.2 kB)

Fitness 16 M se.2.doc (64.5 kB)

Fizjoterapeutyczne metody w odnowie biologicznej 16 M sem. 4 ćw..doc (84.5 kB)

Fizjoterapeutyczne metody w odnowie biologicznej 16 M sem. 6 w.doc (54.3 kB)

Funkcje i zadania terapeuty sauna majster 16 M sem. 3.doc (89.1 kB)

Gerontologia 16 M sem. 3.doc (85.5 kB)

Gry terenowe 16 M sem. 4.doc (69.6 kB)

Historia kultury 16 M sem.1 dobry.doc (76.8 kB)

Historia kultury 16 M sem.1.doc (77.3 kB)

Informatyka w turystyce i rekreacji 16 M sem. 1.doc (61.4 kB)

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna 16 M sem. 1.doc (69.1 kB)

Jezyk obcy - M - angielski - obligo 16.docx (25.3 kB)

Jezyk obcy - M - francuski - obligo 16.doc (71.2 kB)

Jezyk obcy - M - niemiecki - obligo 16.doc (80.4 kB)

Jezyk obcy - M - włoski - obligo 16-1.doc (70.1 kB)

Joga 16 M sem.4.docx (21.5 kB)

Jogging 16 M sem. 3.doc (64.0 kB)

Kosmetyka lecznicza16 M sem. 4 ćw.docx (19.4 kB)

Kosmetyka lecznicza 16 M sem. 4 w.doc (79.4 kB)

Marketing uslug turystycznych i rekreacyjnych 16 M sem 4.doc (77.8 kB)

Metodologia badań naukowych 16 M sem 1.doc (90.6 kB)

Metody psychoregulacji 16 M sem 4.doc (66.0 kB)

Negocjacje w biznesie 16 M sem. 4.doc (73.7 kB)

Oboz narciarski - magisterka cykl 16-17.doc (64.5 kB)

Oboz zeglarski 16 M sem. 2.doc (70.1 kB)

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych 16 M sem.2.doc (77.8 kB)

Pilotaż i przewodnictwo 16 M sem.1.doc (55.3 kB)

Planowanie biznesowe w przedsiebiorstwie turystycznym i sportowym 43d8 M sem. 4.doc (75.8 kB)

Planowanie i programowanie rekreacji 16 M sem. 1.doc (65.5 kB)

Planowanie turystyczne 16 M sem. 2.doc (98.3 kB)

Polityka turystyczna 16 M sem. 1.doc (63.5 kB)

Pozyskiwanie środkow z Unii Europejskiej, 16 M sem. 3.doc (63.5 kB)

Prawne aspekty funkcjonowania obiektów SPA 16 M sem. 4.doc (80.4 kB)

Prawo gospodarcze 16 M sem. 2.doc (74.2 kB)

Prawo pracy 16 M sem. 3.doc (64.0 kB)

Prenatal and postantal physical activity 16 M sem. 3.doc (73.2 kB)

Produkt turystyczny 16 M sem. 3.doc (68.1 kB)

Profilaktyka bólów kręgosłupa, 16M sem. 4.doc (51.2 kB)

Psychologia aktywności fizycznej 16 M sem. 3.doc (72.7 kB)

Psychologia cielesności 16 M sem 4.doc (69.6 kB)

psychologia zdrowia 16 M sem 1.doc (77.8 kB)

Regiony turystyczne 16 M sem. 1,2.doc (98.8 kB)

RFRR - Baseball 16 M sem. 2.doc (59.4 kB)

RFRR - Nordic_walking, 16M sem. 4.doc (68.6 kB)

RFRR - Samoobrona 16M sem. 1.docx (22.9 kB)

RFRR - Taniec rekreacyjny 16 M sem 1.doc (60.4 kB)

RFRR - Tenis 16 M sem. 4.doc (56.3 kB)

RFRR_-_Plenerowe formy rekreacji_16 M sem 2.doc (73.2 kB)

Rozwój zrównoważony 16 M sem. 4.doc (70.1 kB)

Seminarium magisterskie 16 M sem.1.doc (74.2 kB)

Socjologia czasu wolnego 16M sem. 3.doc (62.0 kB)

Specjalizacja - Żywienie i Suplementacja 16 M sem. 2.docx (60.3 kB)

Statystyka 16 M sem. 2.doc (62.0 kB)

Stosowanie technik relaksacyjnych 16 M sem. 3.doc (82.9 kB)

Stosowanie technik relaksacyjnych spec 16 M sem. 3.doc (82.4 kB)

Sustainable tourism 16 M sem. 4.doc (57.3 kB)

Techniki masaży Ajurwedyjskich 16 M sem. 2 w.doc (82.9 kB)

Techniki masaży Ajurwedyjskich 16M sem. 2 ćw.doc (85.0 kB)

Tourist regions 16 M sem. 1, 2.doc (93.7 kB)

Tourist regions 16 M sem. 2.doc (90.1 kB)

Trener Osobisty 16 M sem.2,3,4 (2).docx (50.4 kB)

Trening funkcjonalny 16 M sem. 3.doc (64.5 kB)

Trening_zdrowotny, 16M, sem. 4.doc (73.7 kB)

Turystyka aktywna - wędrówki 16 M sem. 2-1.doc (69.1 kB)

Turystyka i rekreacja dzieci i i młodzieży 16M sem. 4.doc (68.6 kB)

Turystyka morska 16 M sem. 4.doc (80.9 kB)

Turystyka osób niepełnosprawnych 16 M sem. 4.doc (59.4 kB)

Wyb. zag. z anat. i bimech. ruchu 16 M sem. 2.doc (60.9 kB)

Wykład monograficzny - Fizjologia człowieka 16 M sem. 2.doc (74.2 kB)

Wykład monograficzny - Fizjologia wysiłku fizycznego 16 M sem. 3.doc (70.1 kB)

ywienie i suplementacja anatomia układu pokarmowego16 M sem. 2.doc (66.0 kB)

Zabiegi egzotyczne w obiektach SPA 16 M sem. 3.doc (81.9 kB)

Zarządzanie przedsiebiorstwem turystycznym, 16 M sem. 4.doc (73.2 kB)

Zarządz przedsięb turystycznym i sportowym specj 16 M sem. 2_4.doc (419.3 kB)

Dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Turystyka i rekreacja - I stopnia

Agroturystyka 17 L PDW sem. 5.doc (70.7 kB)

Animacja czasu wolnego 17 L sem. 2.doc (69.1 kB)

Aqua fitness 17 L PDW sem. 3.doc (67.6 kB)

Bezpieczeństwo w turystyce 17 L sem. 2 PDW.doc (57.3 kB)

Biegi na orientację 17 L PDW sem. 3.doc (69.6 kB)

Boot Camp 17 L PDW sem. 2.docx (25.4 kB)

Bungy Pump 17 L PDW sem. 5.doc (61.4 kB)

eglarstwo 17 L sem. 2.doc (67.1 kB)

Ekologia i ochrona środowiska 17 L sem. 5.doc (70.1 kB)

Ekonomia 17 L sem1.doc (63.5 kB)

Ekonomika turystyki i rekreacji 17 L sem2.doc (73.2 kB)

Etyka w turystyce i rekreacji 17 L sem. 6.doc (62.5 kB)

Fitness - nowoczesne trendy w treningu indywidualnym 17 L sem.2.doc (55.3 kB)

Fitness grupowe ćwiczenia przy muzyce 17 L sem.1.doc (60.4 kB)

Fizjologia człowieka 17 L sem. 2.doc (76.8 kB)

Gastronomia w turystyce i rekreacji 17 L sem. 2 PDW.doc (64.0 kB)

Geografia turystyczna 17 L sem.1.doc (77.8 kB)

Gry rekreacyjne i zabawy ruchowe 17 L sem. 1,2.doc (69.6 kB)

Gry studyjne 17 L PDW sem. 5.doc (56.3 kB)

Historia architektury i sztuki 17 L sem.6.doc (69.1 kB)

Hotelarstwo 17 L sem.1.doc (68.6 kB)

Język angielski 17 L sem. 1-4.doc (67.6 kB)

Język francuski 17 L PDW sem. 3-6.DOC (68.1 kB)

Język francuski 17 L sem.1-4.doc (73.7 kB)

język niemiecki 17 L PDW sem. 3-6.doc (60.4 kB)

język niemiecki 17 L sem. 1-4.doc (60.9 kB)

Język rosyjski 17 L PDW sem 3-6.doc (59.4 kB)

Język rosyjski 17 L sem.1-4.doc (59.4 kB)

Język włoski 17 L PDW sem. 3-6.DOC (62.0 kB)

Język włoski 17 L sem.1-4.doc (73.7 kB)

Kinezygerontoprofilaktyka 17 L sem.2.doc (68.6 kB)

komunikacja interpersonalna 17 L sem. 1.doc (62.0 kB)

Krajoznawstwo 17 L sem. 5.docx (24.5 kB)

Lekka atletyka 17 L PDW sem.4.doc (59.9 kB)

Marketing w turystyce i rekreacji 17L PDW sem.3.doc (66.0 kB)

Metody i techniki regeneracyjne 17 L PDW sem. 2.doc (69.1 kB)

Metody psychoregulacji 17 L PDW sem. 4.doc (63.0 kB)

Motoryczność człowieka 17 L PDW sem. 5.doc (64.0 kB)

Nowoczesne trendy w turystyce 17 L sem.1.doc (52.2 kB)

Obóz letni 17 L sem. 2 PDW.docx (27.8 kB)

Oboz zeglarski 17 L sem. 4 PDW.doc (60.4 kB)

Obsługa klienta w turystyce i rekreacji L17 sem.4.doc (64.5 kB)

Obsługa ruchu turystycznego 17 L sem. 3.doc (69.6 kB)

Organizacja imprez TiR 17 L sem. 6.doc (59.4 kB)

Pływanie 17 L sem.2.doc (60.9 kB)

Pierwsza pomoc przedmedyczna 17 L sem.3.doc (65.5 kB)

Podstawy anatomii i kinezjologii człowieka 17 L sem 1.doc (59.4 kB)

Podstawy marketingu 17 L sem.2.doc (63.5 kB)

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 17 L PDW sem. 5.doc (67.1 kB)

Podstawy prawa 17 L sem. 3.doc (73.2 kB)

Podstawy rachunkowości i finansów 17 L PDW sem.6.doc (73.2 kB)

Podstawy turystyki 17 L sem.1.doc (68.6 kB)

Praktyka zawodowa - specjalistyczna 17L sem.3-6.doc (52.7 kB)

Praktyka zawodowa - specjalistyczno-badawcza 17L sem. 1-4.doc (53.2 kB)

Praktyka zawodowa - wdrożeniowa 17 L sem.4.doc (53.2 kB)

Prawo obrotu nieruchomościami 17 L PDW sem. 5.doc (59.4 kB)

Prawo w turystyce i rekreacji 17 L sem.4.docx (23.3 kB)

Psychologia aktywności fizycznej 17 L sem. 3.doc (67.1 kB)

Rola jednostek samorządu terytorialnego (jst) w rozwoju turystyki 17 L sem. 2 PDW.doc (99.3 kB)

Rozwój osobisty 17 L PDW sem. 4.doc (65.0 kB)

Rozwój zrównoważony 17 L sem. 4 PDW.doc (71.2 kB)

Socjologia czasu wolnego 17 L sem.3.doc (55.3 kB)

Specjalność Gospodarowanie w turystyce i rekreacji 17 L sem. 3-6.doc (332.3 kB)

Specjalność Hotelarstwo 17 L sem.3-6.doc (194.6 kB)

Specjalność RR - żeglarstwo deskowe 17 L sem. 3-6.doc (68.1 kB)

Specjalność RR - żeglarstwo jacht. 17 L sem.3-6.doc (68.1 kB)

Specjalność RR - Fitness Ćwiczenia Siłowe_17 L PDW sem. 3-6.doc (58.9 kB)

Specjalność RR - Fitness NFG 17 L sem. 3-6.doc (77.3 kB)

Specjalność RR - Kinezygerontoprofilaktyka 17 L sem.3,4,5,6.doc (68.6 kB)

Specjalność RR Tenis 17 L sem. 3-6.doc (64.0 kB)

Specjalność Turystyka kulturowa 17 L sem.3-6.doc (264.2 kB)

Specjalnośc Spa & Wellness 17 L sem. 3-6.doc (236.0 kB)

Taniec 17 L sem.4 PDW.doc (56.3 kB)

Targi turystyczne 17 L sem. 4.doc (58.9 kB)

Technologie informacyjne 17 L sem.5.doc (56.3 kB)

Tenis 17 L PDW sem.6.doc (56.3 kB)

Teoria i metodyka rekreacji 17 L sem. 1.doc (67.6 kB)

Teoria i metodyka treningu zdrowotnego 17 L sem.5.doc (65.5 kB)

Terapia ruchem 17 L PDW sem. 5.doc (60.4 kB)

Trening mentalny w sporcie i rekreacji 17 L PDW sem. 6.doc (53.2 kB)

Trening siłowy 17 L sem. 6 PDW.doc (57.9 kB)

Turystyka biznesowa 17 L PDW sem. 6.doc (84.5 kB)

Turystyka szkolna 17 L PDW sem. 3.doc (69.6 kB)

Turystyka zdrowotna 17 L sem. 2 PDW.doc (79.9 kB)

Ubezpieczenia w Turystyce i Rekreacji 17 L sem.4.docx (22.8 kB)

Unihokej 17 L PDW sem. 2.docx (22.8 kB)

wiczenia terenowe 17 L PDW sem. 4-5.doc (71.7 kB)

Wychowawstwo kolonijne 17 L sem. 4.docx (27.2 kB)

ywienie w aktywności fizycznej 17 L sem. 6.doc (64.0 kB)

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 17 L sem. 4.doc (77.8 kB)

Zarządzanie w turystyce i rekreacji 17 L sem.6.doc (71.2 kB)

Turystyka i rekreacja - II stopnia

Animacja czasu wolnego 17 M PDW 2.doc (62.0 kB)

Biometria - badania laboratoryjne 17 M sem. 3.doc (54.3 kB)

Biometria 17 M sem. 3.doc (54.8 kB)

Diagnostyka pracy i wypoczynku 17 M sem. 3.doc (63.0 kB)

Doradztwo turystyczne 17 M sem.2.doc (50.7 kB)

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw turystycznych 17 M sem. 2.doc (76.3 kB)

Ekoturystyka 17 M sem. 2 PDW.docx (22.8 kB)

Ekstremalne formy aktywności fizycznej 17 M sem. 4.doc (58.9 kB)

Etyka badań naukowych 17 M sem. 3.doc (59.4 kB)

Fitness M 17 sem.2 PDW.doc (56.3 kB)

Gerontologia 17 M PDW sem. 3.doc (70.1 kB)

Gimnastyka korygująco - stabilizacyjna 17 M PDW.doc (57.9 kB)

Gry terenowe_17_M_PDW sem. 4.doc (68.1 kB)

Historia Kultury 17 M sem. 1.doc (65.5 kB)

Informatyka w turystyce i rekreacji 17 M sem. 1.doc (51.7 kB)

Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna 17 M sem. 1.doc (69.6 kB)

języka angielski 17 M sem. 1-4.doc (65.0 kB)

języka niemiecki 17 M sem. 1-4.doc (60.9 kB)

Język włoski 17 M sem.1-4.doc (68.1 kB)

Joga 17 M PDW sem. 4.doc (53.8 kB)

Jogging 17 M PDW sem. 3.doc (75.8 kB)

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 17 M sem.4.doc (75.3 kB)

Metodologia badań naukowych 17 M sem. 1.doc (95.2 kB)

Metody psychoregulacji 17 M PDW SEM. 2.doc (59.4 kB)

Negocjacje w biznesie 17 L PDW sem. 2.doc (69.6 kB)

Nordic Walking 17 M PDW sem. 4.doc (65.0 kB)

Nowoczesne trendy w turystyce i hotelarstwie 17 M PDW sem. 2.doc (80.4 kB)

Oboz zeglarski 17 M sem. 2 PDW.doc (58.9 kB)

Organizacja imprez TiR 17 M PDW sem 2.doc (65.5 kB)

Pilotaż i przewodnictwo 17 M sem.1.doc (59.9 kB)

Planowanie i programowanie rekreacji 17 M sem. 1.doc (64.5 kB)

Planowanie turystyczne 17 M sem. 2.doc (74.2 kB)

Plenerowe formy rekreacji 1 7M PDW sem. 2.doc (61.4 kB)

Polityka turystyczna 17 M sem.1.doc (56.8 kB)

Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej 17M PDW sem.3.doc (66.0 kB)

Prawo gospodarcze 17 M sem.2.docx (23.0 kB)

Prawo międzynarodowe 17 M sem. 2.doc (65.5 kB)

Prawo pracy 17 M PDW sem. 3.docx (22.9 kB)

Produkt turystyczny 17 M sem.3.doc (67.1 kB)

Profilaktyka bólów kręgosłupa 17 M PDW sem. 4.doc (61.4 kB)

Psychologia aktywności fizycznej 17 M PDW sem. 3.doc (57.3 kB)

Psychologia cielesności 17 M PDW sem. 2.doc (59.4 kB)

Psychologia zdrowia 17 M sem. 1.doc (63.5 kB)

Różne formy rekreacji ruchowej w plenerze 17 M sem. 1.doc (66.0 kB)

Regiony turystyczne 17 M sem. 1,2.doc (85.5 kB)

Rozwój zrównoważony 17 M sem. 3 PDW.doc (64.5 kB)

Specjalność Żywienie i suplementacja 17 M sem. 2,3,4.doc (442.9 kB)

Specjalność Terapeuta Spa 17 M sem. 2,3,4.doc (385.0 kB)

Specjalność Trener personalny 17 M sem. 2,3,4.doc (422.4 kB)

Specjalność Zarządzanie PTiS 17 M sem. 2,3,4.doc (339.5 kB)

Statystyka 17 M sem.2.doc (55.3 kB)

Taniec rekreacyjny 17 M.1 sem.doc (54.3 kB)

Trening funkcjonalny 17 M sem3. PDW.doc (54.8 kB)

Trening zdrowotny w badaniach naukowych 17 M sem. 4.doc (67.1 kB)

Turystyka aktywna - wędrówki 17 M PDW sem. 2.doc (67.6 kB)

Turystyka biznesowa 17 M sem. 2 PDW.doc (58.9 kB)

Turystyka historyczna 17 M sem. 2 PDW.doc (61.4 kB)

Turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży 17 M PDW sem. 3.doc (62.0 kB)

Turystyka morska 17 M sem. 4 PDW.doc (59.4 kB)

Turystyka osób niepełnosprawnych 17 M sem. 3 PDW.doc (55.3 kB)

wiczenia terenowe 17 M PDW sem. 2-3.doc (70.1 kB)

Wykład monograficzny - Fizjologia wysiłku fizycznego 17 M PDW sem. 2.doc (74.8 kB)

Zabytki architektury i dziedzictwo Pomorza 17 M PDW sem. 1-2.doc (65.0 kB)

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 17M sem.4.doc (70.1 kB)

Zarządzanie turystyką w Regionie 17 M PDW sem. 3.doc (78.8 kB)

For students starting their education in academic year 2017-2018

Tourism and recreaction - Bachelor studies

ANIMATION OF FREE TIME 17 L sem. 2.doc (67.6 kB)

Aqua fitness 17 L PDW sem. 3.doc (58.9 kB)

bootcamp 17 L sem. 2.docx (25.3 kB)

Business tourism 17 L PDW sem. 2.doc (62.0 kB)

Camp educator 17 L sem. 4.docx (27.6 kB)

Cultural Tourism 17 L sem. 3 PDW.doc (62.5 kB)

Cultural Tourism Specialization 17 L sem.3-6.doc (241.7 kB)

Customer service in tourism and recreationn L17 sem.4.doc (58.4 kB)

Dance L 17 . sem 4 PDW.doc (158.7 kB)

Ecology and Environment Protection17 L sem. 5.doc (59.9 kB)

English 17 L sem. 1-4.doc (65.5 kB)

Field Practice Course 17 L sem.4 - 5 PDW.doc (55.8 kB)

Fitness - modern trends in individual training 17 L sem. 2.doc (53.8 kB)

Fitness - New Form of Gymnastics 17 L. sem. 3-6.doc (391.2 kB)

Fitness group exercises with music 17 L sem. 1.doc (58.9 kB)

Floorball.docx (23.3 kB)

French 17 L PDW sem. 3-6.doc (64.0 kB)

French 17 L sem. 1-4.doc (64.0 kB)

French 17 L sem. 2-6.doc (64.0 kB)

Fundamentals of Law 17 L sem.3.doc (57.3 kB)

Fundamentals of Tourism 17 L sem.1.doc (66.0 kB)

Gastronomy in Tourism and Recreation 17 L sem. 2 PDW.doc (59.4 kB)

German 17 L PDW sem. 3.doc (61.4 kB)

German 17 L sem. 1-4.doc (61.4 kB)

Hospitality 17 L sem.1.doc (62.0 kB)

Hospitality Specialization 17 L sem.3.doc (188.9 kB)

Human physiology 17 L sem. 2.doc (64.5 kB)

Information technology 17 L sem.5.doc (53.2 kB)

Interpersonal communication 17 L sem. 1.doc (58.9 kB)

Introduction to marketing 17 L sem.2.doc (60.4 kB)

Italian 17 L PDW sem. 3-6.doc (65.0 kB)

Law in Tourism and Recreation 17 L sem.4.doc (63.0 kB)

Menagement in Toursim and rRcreation.doc (141.8 kB)

Mental training 17 Lic PDW sem 6.doc (50.2 kB)

Methods of psychoregulation 17 L PDW sem 4.DOC (55.8 kB)

Movement therapy 17 L PDW sem. 5.doc (57.3 kB)

New Trends in Tourism 17 L sem.1.doc (55.8 kB)

Nutrition and physical activity 17 L sem.6.doc (63.5 kB)

personal development 17 L PDW sem. 4.doc (59.9 kB)

Podstawy anatomii i kinezjologii człowieka 17 L sem. 1.doc (54.3 kB)

Pre-medical first aid 17 L sem.3.doc (58.9 kB)

Psychology of physical activity 17 L 3.doc (60.9 kB)

Real estate Trade 17 L PDW sem.5.doc (54.8 kB)

Recreational and physical games 17 L sem. 1,2.doc (63.5 kB)

Recreational games and physical plays 17 L sem. 1,2.doc (64.0 kB)

Regenerative methods and techniques 17 L sem. 2.doc (64.5 kB)

Russian 17 L PDW sem 3-6.doc (56.8 kB)

Russian 17 L sem.1-4.doc (57.3 kB)

Sociology of leisure 17 L sem. 3.doc (51.7 kB)

Spa & Wellness.doc (222.2 kB)

Strength training L17 PDW sem. 6.doc (191.0 kB)

Sustainable Tourism 17 L sem. 4 PDW.doc (59.9 kB)

Swimming 17 L sem. 2.doc (53.8 kB)

TENIS 17 L sem. 4.doc (50.2 kB)

THEORY AND METHODOLOGY OF RECREATION 17 L sem. 1.doc (69.1 kB)

Tourism and Recreation Development 17 L sem. 4.doc (64.0 kB)

Tourism and recreation economics 17 L sem. 2.doc (60.9 kB)

Tourism geography 17 L sem.1.doc (77.3 kB)

Tourism geography of Europe 17 L PDW.doc (65.0 kB)

TOURISM SCHOOL 17 L PDW sem. 3.doc (69.6 kB)

Tourism Security 17 L sem. 2 PDW.doc (57.9 kB)

Tourist fairs 17 L sem. 4.doc (59.4 kB)

Tourist movement 17 L sem.3.doc (62.5 kB)

Transportation in tourism and recreation 17 L sem4 PDW.doc (59.4 kB)

Tourism and recreaction - Master studies

Accessible Tourism 17 M sem. 3 PDW.doc (56.3 kB)

ANIMATION OF FREE TIMES 17 M PDW sem. 2 N.doc (58.9 kB)

Business Tourism 17 M PDW sem. 2.doc (54.8 kB)

Business Tourism 17 M sem. 2 PDW.doc (54.8 kB)

Diagnostics of fatigue and recovery 17 M sem. 3.doc (58.4 kB)

Economic Law 17 M sem.2.doc (60.4 kB)

Economics and finance of tourism and recreation entities 17 M sem2.doc (62.5 kB)

Ecotourism 17 M sem. 2 PDW.docx (21.2 kB)

English 17 M sem. 1-4.doc (62.0 kB)

Extreme forms of physical activity 17 M sem. 4.DOC (52.2 kB)

Field Practice Course 17 M sem. 2-3 PDW.doc (61.4 kB)

Fitness M 17 PDW sem. 2.doc (145.9 kB)

Functional training17 M PDW sem. 3.doc (122.9 kB)

Health psychology17 M sem. 1.doc (61.4 kB)

Informatics in tourism and recreation 17 M sem.1.doc (46.1 kB)

Italian17 M sem.1-4 B1.doc (64.5 kB)

Italian 17 M sem.1-4.doc (65.0 kB)

Labor Law 17 M PDW sem.3.doc (59.4 kB)

Marketing of the tourist and recreational services 17 M sem.4.doc (63.5 kB)

Methodology of scientific research 17 M sem. 1.DOC (72.2 kB)

Methods of psychoregulation 17 M PDW sem. 4.DOC (51.7 kB)

Monograph lecture - Physiology of sport 16 M PDW sem. 2.doc (52.7 kB)

PPLANNING AND PROGRAMMING RECREATION 17 M sem. 1 N.doc (61.4 kB)

psychology of body image 17 M PDW.doc (60.4 kB)

Psychology of physical activity 17 M PDW sem.3.doc (52.2 kB)

Recreational Dance 17 M sem. 1.doc (173.1 kB)

Spec. Trener personalny 17 M sem. 2,3,4-2.doc (422.4 kB)

Statistics 17 M sem.2.doc (50.2 kB)

Sustainable Tourism 17 M sem. 3 PDW.doc (58.9 kB)

TENIS 17 M sem. 4.doc (49.7 kB)

Terapeuta Spa.doc (385.0 kB)

TOURISM AND RECREATION OF CHILDREN AND YOUTH 17 M PDW sem. 3.doc (63.0 kB)

Tourism Counselling 17 M sem.2.doc (49.2 kB)

Tourism planning 17 M sem.2.doc (74.2 kB)

Tourism Policy 17 M sem.1.doc (60.4 kB)

Tourism Product 17 M sem.3.doc (53.2 kB)

Tourist and recreational infrastructure 17 M sem. 1.doc (65.5 kB)

Tourist comany management 17 M sem.4.doc (62.0 kB)

Tourist regions 17 M. sem.1, 2.doc (80.9 kB)

Tourleading and tourguidening 17 M sem.1.doc (60.9 kB)

Yoga 17 M PDW SEM. 4.doc (51.7 kB)

ywienie i suplementacja.doc (442.9 kB)

ZPTiS.doc (339.5 kB)