Kontakt

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

Biuro Rekrutacji

58 55 47 305 (Biuro Rekrutacji)

58 55 47 242 (Kierownik Działu Kształcenia)

58 55 47 125 (wydział Turystyki i Rekreacji),

58 55 47 269 (wydział Wychowania Fizycznego)
 
Komisja Rekrutacyjna nr  1
Kierunek: Wychowanie Fizyczne – studia stacjonarne – I stopień
Kierunek: Sport – studia stacjonarne – I stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00
Tel: (58) 55 47 332, sala 108 A  I piętro, budynek główny AWFiS

Komisja Rekrutacyjna nr 1
Kierunek: Turystyka i Rekreacja – studia stacjonarne – I stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00
Tel: (58) 55 47 263, sala  203 I piętro, budynek Turystyki i Rekreacji.

Komisja Rekrutacyjna nr 1
Kierunek: Fizjoterapia – studia stacjonarne – 5 letnie mgr
Kierunek: Terapia Zajęciowa – studia stacjonarne – I stopnia
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00
Tel: (58) 55 47 413, sala 212 A  II piętro, budynek główny AWFiS

Komisja Rekrutacyjna nr 2
Kierunek: Wychowanie Fizyczne – studia stacjonarne – II stopień
Kierunek: Sport – studia stacjonarne – II stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00
Tel: (58) 55 47 332, sala 108, budynek główny AWF