INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

HARMONOGRAM REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

OFERTY REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Szanowni Studenci,
wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, poniżej zamieszczmy oferty realizacji studenckich praktyk zawodowych,
zarówno na rzecz AWFiS jak i w placówkach poza uczelnią,
wystarczy kliknąć odpowiedni link i już możecie zapoznać się z aktualnymi propozycjami.

DOKUMENTACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Szanowni Studenci,
od roku akademickiego 2015/2016, w celu rozliczenia praktyk, należy składać druk
"Arkusza oceny realizacji studenckich praktyk zawodowych".

Druk ten, od roku akademickiego 2015/2016 jest jedynym dokumentem niezbędnym do rozliczenia praktyki zarówno wdrożeniowej (po 4 semestrze) jak i specjalistycznej (po 6 semestrze). Oceny praktykanta, poprzez wypełnienie druku, dokonuje w zależności od miejsca realizacji praktyki, przedstawiciel Uczelni lub Organizatora Praktyki.
W przypadku praktyki specjalistycznej niezbędna jest akceptacja przez kierownika danej specjalizacji miejsca, w którym studenci realizują praktyki, czego potwierdzeniem jest jego podpis na druku skaładanego arkusza.   

Wpisy do protokołów w Wirtualnym Dziekanacie potwierdzające zrealizowanie praktyk dokonane zostaną jedynie po złożeniu kompletnej, prawidłowo wypełnionej, dokumentacji.

Wpisy dla studentów posiadających indeksy dokonane będą po uzupełnieniu stosownych rubryk na stronie 82.

 

KONTAKT

dr Piotr Wojdakowski
Pełnomocnik 
Dziekana ds. Studenckich Praktyk Zawodowych

telefon: 58 554 72 76
e-mail: praktyki-tir@awf.gda.pl

Dyżury w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017:

wtorek  12.00 - 13.00
środa  8.30 - 9.30

pokój 209