PLAN   SESJI    EGZAMINACYJNEJ

SPECJALIZACJE  INSTRUKTORSKIE          -         SPECJALNOŚCI   TRENERSKIE

  sesja   letnia    2014 / 2015   -   studia   stacjonarne

Specjalizacja instruktorska

PŁYWANIE

I st. III WF, 6 sem.

02. 06. 2015

godz. 9.00

Sala 118

Prof. Stanisław Przybylski

Dr Piotr Makar

Dr Alicja Pęczak-Graczyk

 

 

 

Specjalność trenerska

PŁYWANIE

II st. II WF, 4 sem.

02. 06. 2015

godz. 9.00

Sala 118

Prof. Stanisław Przybylski

Dr Piotr Makar

Dr Alicja Pęczak-Graczyk

 

 

 

Specjalność trenerska

PŁYWANIE

I st. III S, 6 sem.

02. 06. 2015

godz. 9.00

Sala 118

Prof. Stanisław Przybylski

Dr Piotr Makar

Dr Alicja Pęczak-Graczyk

 

 

 

 

 

www.konferencjarowy.pl

 

 Z A K Ł A D    P Ł Y W A N I A

semestr   letni    2014 / 2015

 

prof. nadzw. dr hab.  Stanisław  Przybylski  -  Kierownik Zakładu Pływania
stanowisko:    prof. nadzw.
Pok. 237
Tel.: 58/55–47-219
e-mail:  stanislawprzybylski@onet.eu
Dyżur:  wtorek   11.00  -  12.30

 

dr  Barbara  Waade
stanowisko  -  starszy  wykładowca
Pok. 236
Tel.: 58/55–47-162
e-mail: waade@post.pl 
Dyżur: wtorek   12.00  -  12.45
          piątek      10.00  -  10.45  

 

dr  Alicja  Pęczak – Graczyk
stanowisko:    adiunkt
Pok. 231
Tel.: 58/55–47-364
e-mail:   alicjapeczak@wp.pl
Dyżury:  czwartek   12.30 - 14.00

 

dr  Piotr  Makar
stanowisko:    adiunkt
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:   piotrmakar@wp.pl
Dyżur:   poniedziałek   11.00  -  12.30

 

dr Dariusz Skalski 
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:  dskalski60@gmail.com
Dyżur:  poniedziałek  11.30 - 13.30

 

Propozycja obszarów badawczych Zakładu Pływania 
ukierunkowanych na prace magisterskie w roku akademickim 2013 / 2014:

1. Diagnostyka i kontrola procesu treningowego w pływaniu
2. Biomechaniczna i fizjologiczna kontrola procesu treningowego w pływaniu
3. Organizacja sportu pływackiego
4. Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
5. Efektywność nauczania pływania

 


Szczegółowa tematyka prac magisterskich
(konkretne propozycje tematów prac magisterskich) 
znajduje się w gablocie Zakładu Pływania ( hol przy pływalni)