WYNIKI  EGZAMINU  Z  TEORII  I  METODYKI  PŁYWANIA
ZAOCZNE -  II  WF,  4 sem.


 

 Z A K Ł A D    P Ł Y W A N I A

semestr  letni   2013 / 2014

 

prof. nadzw. dr hab.  Stanisław  Przybylski  -  Kierownik Zakładu Pływania
stanowisko:    prof. nadzw.
Pok. 237
Tel.: 58/55–47-219
e-mail:  stanislawprzybylski@onet.eu
Dyżur: poniedziałek  10.30 - 12.00

 

dr  Jarosław  Chrościelewski
stanowisko:    adiunkt
Pok. instruktorski na Pływalni
Tel.: 58 / 55–47– 210
e-mail:   jchroscielewski@op.pl
Dyżur:             od 15 czerwca 2014  - URLOP

 

dr  Barbara  Waade
stanowisko  -  starszy  wykładowca
Pok. 236
Tel.: 58/55–47-162
e-mail: waade@post.pl 
Dyżur:   URLOP  do  21. 09. 2014

 

dr  Alicja  Pęczak – Graczyk
stanowisko:    adiunkt
Pok. 231
Tel.: 58/55–47-364
e-mail:   alicjapeczak@wp.pl
Dyżury:   URLOP

 

dr  Piotr  Makar
stanowisko:    adiunkt
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:   piotrmakar@wp.pl
Dyżur:    URLOP

 

mgr  Paweł  Klajman
stanowisko:    starszy wykładowca
Pok. instruktorski na Pływalni
Tel.: 58 / 55–47– 210
e-mail:   pawel.klajman@awf.gda.pl
Dyżur: 

 

 

Propozycja obszarów badawczych Zakładu Pływania 
ukierunkowanych na prace magisterskie w roku akademickim 2013 / 2014:

1. Diagnostyka i kontrola procesu treningowego w pływaniu
2. Biomechaniczna i fizjologiczna kontrola procesu treningowego w pływaniu
3. Organizacja sportu pływackiego
4. Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
5. Efektywność nauczania pływania

 


Szczegółowa tematyka prac magisterskich
(konkretne propozycje tematów prac magisterskich) 
znajduje się w gablocie Zakładu Pływania ( hol przy pływalni)