POPRAWKOWY  EGZAMIN  Z  TEORII  I  METODYKI  PŁYWANIA

dla  studentów  studiów  stacjonarnych  i  niestacjonarnych

29  września 2016  -  czwartek

godz.  10.00  -  AULA

--------------------------------------------------------------------------------------

 

EGZAMIN  ZE  SPECJALIZACJI  INSTRUKTORSKIEJ  Z  PŁYWANIA

ORAZ  EGZAMIN  ZE  SPECJALNOŚCI  TRENERSKIEJ  Z  PŁYWANIA

dla  studentów  stacjonarnych  i  niestacjonarnych

odbędzie się  30  września 2016   -   piątek

godz. 11.00

sala  118

 

====================================

 

UWAGA!!!

Studenci drugiego roku (pierwszego stopnia WF) przystępujący do egzaminu z przedmiotu "Teoria i metodyka pływania" w semestrze letnim 2015/2016, otrzymają w systemie ocenę, która stanowić będzie średnią arytmetyczną dwóch ocen: z ćwiczeń (za semestr 4) oraz egzaminu pisemnego.

 

 Z A K Ł A D    P Ł Y W A N I A

wrzesień   2016

 

dr  Piotr  Makar  -  Kierownik Zakładu Pływania
stanowisko:    adiunkt
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:   piotrmakar@wp.pl
Dyżur:  wtorek  10.00 - 11.30   w dniu 20.09.2016 dyżur odwołany

 

prof. nadzw. dr hab.  Stanisław  Przybylski
stanowisko:    prof. nadzw.
Pok. 237
Tel.: 58/55–47-219
e-mail:  stanislawprzybylski@onet.eu
Dyżur:  czwartek 9.00 - 10.00

 

dr  Barbara  Waade
stanowisko  -  starszy  wykładowca
Pok. 236
Tel.: 58/55–47-162
e-mail: waade@post.pl 
Dyżur:   26.09.2016  godz. 11.00 - 11.45

 

dr  Alicja  Pęczak – Graczyk
stanowisko:    adiunkt
Pok. 231
Tel.: 58/55–47-364
e-mail:   alicjapeczak@wp.pl
Dyżury:   wtorek  10.00 - 11.30

 

dr Dariusz Skalski 
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:  dskalski60@gmail.com
Dyżur:  poniedziałek   10.00 - 11.30

 

mgr Hanna Maksim
Pok. 230  lub  pokój trenerów na Pływalni
Tel.: 130  lub  210
e-mail: h.maksim@wp.pl
Dyżur:  

 

 

Propozycja obszarów badawczych Zakładu Pływania 
ukierunkowanych na prace magisterskie w roku akademickim 2015 / 2016:

1. Diagnostyka i kontrola procesu treningowego w pływaniu
2. Biomechaniczna i fizjologiczna kontrola procesu treningowego w pływaniu
3. Organizacja sportu pływackiego
4. Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
5. Efektywność nauczania pływania

 


Szczegółowa tematyka prac magisterskich
(konkretne propozycje tematów prac magisterskich) 
znajduje się w gablocie Zakładu Pływania ( hol przy pływalni)