"Igrzyska Studentów Lat Pierwszych"

Prawo startu mają:   studenci po raz pierwszy przyjęci na I rok studiów

Miejsce:      CSA -  Politechniki Gdańskiej

Termin:       27.11.2014,     godz. 15:30   rozgrzewka

                                            godz. 16:00   rozpoczęcie  zawodów

Konkurencje kobiet i mężczyzn:

- 50m stylem dowolnym, klasycznym, grzbietowym, motylkowym

- 4 x 50m stylem dowolnym.

 

Regulamin:

Każdy uczestnik zawodów obowiązuje się do zabrania worka na obuwie.

Każda uczelnia ma prawo zgłoszenia maksymalnie 3 zawodników do konkurencji

oraz 1 sztafetę.

Każdy zawodnik ma prawo do startu w maksymalnie dwóch konkurencjach oraz sztafecie.

Przystępując do startu w danej konkurencji każdy uczestnik zobowiązany jest do przekazania sędziemu wydrukowanej i wypełnionej karty startowej (załącznik)

 

 

================================

WYNIKI  EGZAMINU  Z  TEORII  I  METODYKI  PŁYWANIA
ZAOCZNE -  II  WF,  4 sem.


 

 Z A K Ł A D    P Ł Y W A N I A

semestr   zimowy   2014 / 2015

 

prof. nadzw. dr hab.  Stanisław  Przybylski  -  Kierownik Zakładu Pływania
stanowisko:    prof. nadzw.
Pok. 237
Tel.: 58/55–47-219
e-mail:  stanislawprzybylski@onet.eu
Dyżur:  poniedziałek   9.30  -  11.00

 

dr  Barbara  Waade
stanowisko  -  starszy  wykładowca
Pok. 236
Tel.: 58/55–47-162
e-mail: waade@post.pl 
Dyżur: wtorek   12.45  -  13.15
          środa      11.15  -  11.45

 

dr  Alicja  Pęczak – Graczyk
stanowisko:    adiunkt
Pok. 231
Tel.: 58/55–47-364
e-mail:   alicjapeczak@wp.pl
Dyżury:  poniedziałek   12.30  -  14.00

 

dr  Piotr  Makar
stanowisko:    adiunkt
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:   piotrmakar@wp.pl
Dyżur:   poniedziałek   10.15  -  11.45

 

mgr Michał Kosiński
Dyżur:   wtorek   11.30  -  13.00
e-mail:  michal.kosinski@awf.gda.pl

 

Propozycja obszarów badawczych Zakładu Pływania 
ukierunkowanych na prace magisterskie w roku akademickim 2013 / 2014:

1. Diagnostyka i kontrola procesu treningowego w pływaniu
2. Biomechaniczna i fizjologiczna kontrola procesu treningowego w pływaniu
3. Organizacja sportu pływackiego
4. Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
5. Efektywność nauczania pływania

 


Szczegółowa tematyka prac magisterskich
(konkretne propozycje tematów prac magisterskich) 
znajduje się w gablocie Zakładu Pływania ( hol przy pływalni)