-   Dnia 25.02.2016 (czwartek) o godz. 12.15, na pływalni odbędzie się zaliczenie
    poprawkowe dla studentów wszystkich wydziałów i kierunkówDnia 26.02.2016 (piątek) o godz. 11.30, w sali 118 (przy pływalni)
  odbędzie się egzamin poprawkowy dla studentów 2 stopnia, kierunku WF i Sport

 

 

 

 

 Z A K Ł A D    P Ł Y W A N I A

semestr   zimowy    2015 / 2016

 

dr  Piotr  Makar  -  Kierownik Zakładu Pływania
stanowisko:    adiunkt
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:   piotrmakar@wp.pl
Dyżur:  wtorek  12.15  -  13.45

 

prof. nadzw. dr hab.  Stanisław  Przybylski
stanowisko:    prof. nadzw.
Pok. 237
Tel.: 58/55–47-219
e-mail:  stanislawprzybylski@onet.eu
Dyżur:  środa   12.00 - 13.30

 

dr  Barbara  Waade
stanowisko  -  starszy  wykładowca
Pok. 236
Tel.: 58/55–47-162
e-mail: waade@post.pl 
Dyżur:  wtorek    12.30  -  13.15
              środa    11.15  -  12.00

 

dr  Alicja  Pęczak – Graczyk
stanowisko:    adiunkt
Pok. 231
Tel.: 58/55–47-364
e-mail:   alicjapeczak@wp.pl
Dyżury:  poniedziałek  -  11.00  -  12.30

 

dr Dariusz Skalski 
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:  dskalski60@gmail.com
Dyżur:  środa  10.30  -  12.00

 

mgr Michał Kosiński
Pok. instruktorski przy Pływalni
Tel.: 58/55–47–210
e-mail:
Dyżur: czwartek   14.30 - 15.15
          piątek       10.30 - 11.15

 

mgr Hanna Maksim
Pok.
Tel.:
e-mail:
Dyżur:

 

Propozycja obszarów badawczych Zakładu Pływania 
ukierunkowanych na prace magisterskie w roku akademickim 2015 / 2016:

1. Diagnostyka i kontrola procesu treningowego w pływaniu
2. Biomechaniczna i fizjologiczna kontrola procesu treningowego w pływaniu
3. Organizacja sportu pływackiego
4. Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
5. Efektywność nauczania pływania

 


Szczegółowa tematyka prac magisterskich
(konkretne propozycje tematów prac magisterskich) 
znajduje się w gablocie Zakładu Pływania ( hol przy pływalni)