ZALICZENIA  POPRAWKOWE  Z  PŁYWANIA

dla studentów wszystkich kierunków i roczników

stacjonarnych i zaocznych

16  września 2015

godz. 11.00

 

===========================

 

 

ZAKŁAD  PŁYWANIA

TERMIN  EGZAMINÓW   MAGISTERSKICH

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Umawiać indywidualnie w Dziekanacie na dzień 30 czerwca 2015 (termin złożenia prac w Dziekanacie - do 15 czerwca 2015)

 

 

ZAKŁAD  PŁYWANIA

TERMIN  EGZAMINÓW   LICENCJACKICH

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

14 lipca 2015 - godz. 9.00 - sala nr 118  (termin złożenia prac w Dziekanacie - do 29 czerwca 2015)

 

================================

 

 

www.konferencjarowy.pl

 

 Z A K Ł A D    P Ł Y W A N I A

semestr   letni    2014 / 2015

 

prof. nadzw. dr hab.  Stanisław  Przybylski  -  Kierownik Zakładu Pływania
stanowisko:    prof. nadzw.
Pok. 237
Tel.: 58/55–47-219
e-mail:  stanislawprzybylski@onet.eu
Dyżur:  wtorek   11.00  -  12.30

 

dr  Barbara  Waade
stanowisko  -  starszy  wykładowca
Pok. 236
Tel.: 58/55–47-162
e-mail: waade@post.pl 
Dyżur: urlop od 07.07.2015 do 31.08.2015

 

dr  Alicja  Pęczak – Graczyk
stanowisko:    adiunkt
Pok. 231
Tel.: 58/55–47-364
e-mail:   alicjapeczak@wp.pl
Dyżury:  czwartek   12.30 - 14.00

 

dr  Piotr  Makar
stanowisko:    adiunkt
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:   piotrmakar@wp.pl
Dyżur:   poniedziałek   11.00  -  12.30

 

dr Dariusz Skalski 
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:  dskalski60@gmail.com
Dyżur:  poniedziałek  11.30 - 13.30

 

Propozycja obszarów badawczych Zakładu Pływania 
ukierunkowanych na prace magisterskie w roku akademickim 2013 / 2014:

1. Diagnostyka i kontrola procesu treningowego w pływaniu
2. Biomechaniczna i fizjologiczna kontrola procesu treningowego w pływaniu
3. Organizacja sportu pływackiego
4. Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
5. Efektywność nauczania pływania

 


Szczegółowa tematyka prac magisterskich
(konkretne propozycje tematów prac magisterskich) 
znajduje się w gablocie Zakładu Pływania ( hol przy pływalni)