Egzamin z Teorii i Metodyki Pływania

dla  studentów WF studiów  niestacjonarnych  II stopnia 4 sem

 

Studenci,  którzy mają zdany egzamin z przedmiotu TiM Pływania na I stopniu,

proszeni są o posiadanie indeksu z wpisaną oceną z tego egzaminu.

 

EGZAMIN   POPRAWKOWY

Z  TEORII  I  METODYKI  PŁYWANIA

dla  studentów  st.  zaocznych

II st.  II WF,  4 sem.

11   kwietnia  2014  -  piątek

godz. 16.00

AULA

==========================

 

WZÓR  KARTY  STARTOWEJ   -  LIGA  MIĘDZYUCZELNIANA  11  marca  2014


 

 Z A K Ł A D    P Ł Y W A N I A

semestr  letni   2013 / 2014

 

prof. nadzw. dr hab.  Stanisław  Przybylski  -  Kierownik Zakładu Pływania
stanowisko:    prof. nadzw.
Pok. 237
Tel.: 58/55–47-219
e-mail:  stanislawprzybylski@onet.eu
Dyżur: poniedziałek  10.30 - 12.00

 

dr  Jarosław  Chrościelewski
stanowisko:    adiunkt
Pok. instruktorski na Pływalni
Tel.: 58 / 55–47– 210
e-mail:   jchroscielewski@op.pl
Dyżur:  wtorek  10.30  -  11.15  oraz  15.00  -  15.45

 

dr  Barbara  Waade
stanowisko  -  starszy  wykładowca
Pok. 236
Tel.: 58/55–47-162
e-mail: waade@post.pl 
Dyżur: poniedziałek  12.00  -  13.30

 

dr  Alicja  Pęczak – Graczyk
stanowisko:    adiunkt
Pok. 231
Tel.: 58/55–47-364
e-mail:   alicjapeczak@wp.pl
Dyżury:  poniedziałek  12.45 - 14.15

 

dr  Piotr  Makar
stanowisko:    adiunkt
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:   piotrmakar@wp.pl
Dyżur:  czwartek  11.15  -  12.45

 

mgr  Paweł  Klajman
stanowisko:    starszy wykładowca
Pok. instruktorski na Pływalni
Tel.: 58 / 55–47– 210
e-mail:   pawel.klajman@awf.gda.pl
Dyżur:  poniedziałek  11.00 - 12.30      ZWOLNIENIE  LEK.  18.02 - 18. 03. 2014

 

 

Propozycja obszarów badawczych Zakładu Pływania 
ukierunkowanych na prace magisterskie w roku akademickim 2013 / 2014:

1. Diagnostyka i kontrola procesu treningowego w pływaniu
2. Biomechaniczna i fizjologiczna kontrola procesu treningowego w pływaniu
3. Organizacja sportu pływackiego
4. Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
5. Efektywność nauczania pływania

 


Szczegółowa tematyka prac magisterskich
(konkretne propozycje tematów prac magisterskich) 
znajduje się w gablocie Zakładu Pływania ( hol przy pływalni)