Zaliczenia poprawkowe dla wszystkich studentów,

odbędą się w dniu 8.09.2016r (czwartek)

o godzinie 11.00

na pływalni AWFiS

=============================

Egzamin poprawkowy dla wszystkich studentów,

przeprowadzony zostanie w dniu 15.09.2016r (czwartek)

o godz. 12.00

na sali Kongresowej

==========================================

 

 

UWAGA!!!

 

Studenci drugiego roku (pierwszego stopnia WF) przystępujący do egzaminu z przedmiotu "Teoria i metodyka pływania" w semestrze letnim 2015/2016, otrzymają w systemie ocenę, która stanowić będzie średnią arytmetyczną dwóch ocen: z ćwiczeń (za semestr 4) oraz egzaminu pisemnego.

 

 Z A K Ł A D    P Ł Y W A N I A

semestr   letni    2015 / 2016

 

dr  Piotr  Makar  -  Kierownik Zakładu Pływania
stanowisko:    adiunkt
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:   piotrmakar@wp.pl
Dyżur:   wtorek  10.00 - 11.00

 

prof. nadzw. dr hab.  Stanisław  Przybylski
stanowisko:    prof. nadzw.
Pok. 237
Tel.: 58/55–47-219
e-mail:  stanislawprzybylski@onet.eu
Dyżur: wtorek  10.15 - 11.00

 

dr  Barbara  Waade
stanowisko  -  starszy  wykładowca
Pok. 236
Tel.: 58/55–47-162
e-mail: waade@post.pl 
Dyżur:  Najbliższy dyżur we wrześniu 2016 - termin zostanie podany w późniejszym czasie
           czerwiec i lipiec - obóz w Raduniu   /   sierpień - urlop

 

dr  Alicja  Pęczak – Graczyk
stanowisko:    adiunkt
Pok. 231
Tel.: 58/55–47-364
e-mail:   alicjapeczak@wp.pl
Dyżury:  czwartek   12.15 - 13.45

 

dr Dariusz Skalski 
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:  dskalski60@gmail.com
Dyżur:  wtorek  8.45  -  10.15

 

mgr Hanna Maksim
Pok. 230  lub  pokój trenerów na Pływalni
Tel.: 130  lub  210
e-mail: h.maksim@wp.pl
Dyżur:  czwartek  12.30 - 13.15

 

 

Propozycja obszarów badawczych Zakładu Pływania 
ukierunkowanych na prace magisterskie w roku akademickim 2015 / 2016:

1. Diagnostyka i kontrola procesu treningowego w pływaniu
2. Biomechaniczna i fizjologiczna kontrola procesu treningowego w pływaniu
3. Organizacja sportu pływackiego
4. Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
5. Efektywność nauczania pływania

 


Szczegółowa tematyka prac magisterskich
(konkretne propozycje tematów prac magisterskich) 
znajduje się w gablocie Zakładu Pływania ( hol przy pływalni)