Zaliczenia poprawkowe z PŁYWANIA

dla studentów wszystkich kierunków, roczników i stopni

studiów stacjonarnych i zaocznych

13 września 2017 (środa)

godz. 10.00

Pływalnia

============================================================

 

 Z A K Ł A D    SPORTÓW  WODNYCH

semestr  letni  2016 / 2017

 

dr  Piotr  Makar  -  Kierownik Zakładu Pływania
stanowisko:    adiunkt
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:   piotrmakar@wp.pl
Dyżur:  środa 10.00 - 11.00

 

prof. nadzw. dr hab.  Stanisław  Przybylski
stanowisko:    prof. nadzw.
Pok. 237
Tel.: 58/55–47-219
e-mail:  stanislawprzybylski@onet.eu
Dyżur:  środa 10.00 - 11.00

 

dr  Barbara  Waade
stanowisko  -  starszy  wykładowca
Pok. 236
Tel.: 58/55–47-162
e-mail: waade@post.pl 
Dyżur:  środa 10.00 - 11.00     URLOP :    02.07.2017 - 07.07.2017   I   17.07.2017 - 15.09.2017

 

dr  Alicja  Pęczak – Graczyk
stanowisko:    adiunkt
Pok. 231
Tel.: 58/55–47-364
e-mail:   alicjapeczak@wp.pl
Dyżury:  środa 10.00 - 11.00

 

dr Dariusz Skalski 
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:  dskalski60@gmail.com
Dyżur:  środa 10.00 - 11.00

 

mgr Hanna Maksim
Pok. 230  lub  pokój trenerów na Pływalni
Tel.: 130  lub  210
e-mail: h.maksim@wp.pl
Dyżur:  środa 10.00 - 11.00     w dn. 21 czerwca 2017 dyżur przeniesiony na godz. 8.30 - 9.30

 

 

Propozycja obszarów badawczych Zakładu Pływania 
ukierunkowanych na prace magisterskie w roku akademickim 2015 / 2016:

1. Diagnostyka i kontrola procesu treningowego w pływaniu
2. Biomechaniczna i fizjologiczna kontrola procesu treningowego w pływaniu
3. Organizacja sportu pływackiego
4. Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
5. Efektywność nauczania pływania

 


Szczegółowa tematyka prac magisterskich
(konkretne propozycje tematów prac magisterskich) 
znajduje się w gablocie Zakładu Pływania ( hol przy pływalni)