EGZAMIN   z   TEORII   i   METODYKI   PŁYWANIA

dla   studentów  st.  zaocznych

II st.   II  WF,  3  sem.

25   stycznia   2015

godz.  11.30 - 12.30

Sala  Kongresowa

 

===========================================

L i g a      m i ę d z y u c z e l n i a n a

Liga międzyuczelniana przeprowadzona zostanie w 2 rzutach:

 I rzut –           Pływalnia Akademii Morskiej

                        Termin: 02.12.2014  godz. 1515 - rozgrzewka

                                                         godz. 1530zawody

 II rzut           ustalony zostanie w terminie późniejszym

 Konkurencje kobiet i mężczyzn:

- 100m stylem: dowolnym, klasycznym, grzbietowym, zmiennym,

- 50m stylem motylkowym,

- 4 x 50m stylem zmiennym,

- 4 x 50m stylem dowolnym.

 

Regulamin:

Zawodnik ma prawo startu maksymalnie w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie.

W lidze międzyuczelnianej nie mają prawa startu zawodnicy klasyfikowani przez PZP.

 Przystępując do startu w danej konkurencji każdy uczestnik zobowiązany jest do przekazania sędziemu wydrukowanej i wypełnionej karty startowej (załącznik).

 UWAGA – wszyscy zawodnicy startujący w ligach międzyuczelnianych muszą być członkami AZS.

Prosimy o przesyłanie składów uczelni z podaniem: nazwisko i imię + PESEL + nr legitymacji.

 Składka minimalna to:           50,- zł przy płatności do 31.12.2014

                                              60,- zł przy płatności w okresie 01.01.2015 – 30.09.2015


 

 Z A K Ł A D    P Ł Y W A N I A

semestr   zimowy   2014 / 2015

 

prof. nadzw. dr hab.  Stanisław  Przybylski  -  Kierownik Zakładu Pływania
stanowisko:    prof. nadzw.
Pok. 237
Tel.: 58/55–47-219
e-mail:  stanislawprzybylski@onet.eu
Dyżur:  poniedziałek   9.30  -  11.00

 

dr  Barbara  Waade
stanowisko  -  starszy  wykładowca
Pok. 236
Tel.: 58/55–47-162
e-mail: waade@post.pl 
Dyżur: wtorek   12.45  -  13.15
          środa      11.15  -  11.45

 

dr  Alicja  Pęczak – Graczyk
stanowisko:    adiunkt
Pok. 231
Tel.: 58/55–47-364
e-mail:   alicjapeczak@wp.pl
Dyżury:  poniedziałek   12.30  -  14.00

 

dr  Piotr  Makar
stanowisko:    adiunkt
Pok. 219
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:   piotrmakar@wp.pl
Dyżur:   poniedziałek   10.15  -  11.45

 

mgr Michał Kosiński
Dyżur:   wtorek   11.30  -  13.00
e-mail:  michal.kosinski@awf.gda.pl

 

Propozycja obszarów badawczych Zakładu Pływania 
ukierunkowanych na prace magisterskie w roku akademickim 2013 / 2014:

1. Diagnostyka i kontrola procesu treningowego w pływaniu
2. Biomechaniczna i fizjologiczna kontrola procesu treningowego w pływaniu
3. Organizacja sportu pływackiego
4. Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
5. Efektywność nauczania pływania

 


Szczegółowa tematyka prac magisterskich
(konkretne propozycje tematów prac magisterskich) 
znajduje się w gablocie Zakładu Pływania ( hol przy pływalni)