Z A K Ł A D    SPORTÓW  WODNYCH

semestr  letni   2018 / 2019

 

dr  Piotr  Makar  -  Kierownik Zakładu Sportów Wodnych
stanowisko:    adiunkt
Pok. 219 (łącznik nad bieżnią LA)
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:   piotrmakar@wp.pl
Dyżur: wtorek  12.30 - 14.00

 

dr  Alicja  Pęczak – Graczyk
stanowisko:    adiunkt
Pok. 231  (łącznik nad bieżnią LA)
Tel.: 58/55–47-364
e-mail:   alicjapeczak@wp.pl
Dyżur: środa  12.00 - 13.00

 

dr Dariusz Skalski 
Pok. 219  (łącznik nad bieżnią LA)
Tel.: 58/55–47–375
e-mail:  dskalski60@gmail.com
Dyżur:  poniedziałek  11.00 - 11.45 
            wtorek  10.30 - 11.15

 

mgr Hanna Maksim
Pok. 230 (łącznik nad bieżnią LA)  lub  pokój trenerów na Pływalni
Tel.: 130  lub  210
e-mail: h.maksim@wp.pl
Dyżur:  czwartek  10.45 - 11.30

 

 

Propozycja obszarów badawczych Zakładu Pływania 
ukierunkowanych na prace magisterskie w roku akademickim 2015 / 2016:

1. Diagnostyka i kontrola procesu treningowego w pływaniu
2. Biomechaniczna i fizjologiczna kontrola procesu treningowego w pływaniu
3. Organizacja sportu pływackiego
4. Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
5. Efektywność nauczania pływania

 


Szczegółowa tematyka prac magisterskich
(konkretne propozycje tematów prac magisterskich) 
znajduje się w gablocie Zakładu Pływania ( hol przy pływalni)