ZAKŁAD SPORTÓW WALKI

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr Beata Wolska
Konsultacje: środa 11.00 - 12.30 (sem. LETNI 2018/2019)

Uwaga! Konsultacje  do dnia  3 lipca 2019 r.(włącznie) zostają ODWOŁANE 


Pokój 6 (nad salą judo)
Telefon: +48 (58) 55 47 289
e-mail: beata.wolska@awf.gda.pl

 

prof. dr hab. Roman Maciek Kalina
Konsultacje:

Pokój
Telefon:

 

dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS
Konsultacje: wtorek 10.00 - 11.30 (sem. LETNI 2018/2019)
Budynek główny (I piętro), pok. nr 113 - Dział Nauki

Pokój 13 A (obok siłowni)
Telefon: +48 (58) 55 47 450


 

OBSZAR BADAWCZY UKIERUNKOWANY NA ZAGADNIENIA REALIZOWANE W RAMACH KONSTRUOWANIA I REALIZOWANIA PRAC MAGISTERSKICH
W ZAKŁADZIE SPORTÓW WALKI

prof. nadzw. dr hab. Marek Adam
prof. nadzw. dr hab. Władysław Jagiełło
dr Beata Wolska

I. Sporty walki – judo, zapasy, szermierka, boks, taekwondo
1. Struktura i treść treningu w sportach walki na poszczególnych etapach wieloletniego szkolenia.
2. Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki
3. Somatyczne i sprawnościowe aspekty treningu w sportach walki.
4. Kontrola procesu treningowego w sportach walki (efekty, wykonane, właściwości).
5. Przygotowanie techniczno-taktyczne zawodników uprawiających sporty walki.

II. Sporty sylwetkowe – kulturystyka, fitness sylwetkowe, fitness.
1. Właściwości budowy somatycznej osób uprawiających sporty sylwetkowe (zawodniczo lub rekreacyjnie)
2. Efektywność różnych programów treningowych osób uprawiających sporty sylwetkowe
3. Poziomu wiedzy z zakresu planowania procesu treningowego wśród osób rekreacyjnie uprawiających sporty sylwetkowe.
4. Czynniki sprzyjające i ograniczające podejmowanie treningów w sportach sylwetkowych.
5. Wpływ treningu w sportach sylwetkowych na zmiany paramentów sprawności fizycznej, wydolności oraz składu ciała.