------------------------------------

PRACOWNIA PIŁKI NOŻNEJ

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Bartosz Dolański
konsultacje: poniedziałek  11.00 - 12.30 (sem. LETNI 2018/2019)
pokój 214 (pokój nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 267
e-mail: bartosz.dolanski@awf.gda.pl

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szwarc
konsultacje: piątek 8.15 - 9.45 (sem. LETNI 2018/2019)
pokój 238 (pokój nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 245
e-mail: andrzej.szwarc@awf.gda.pl

mgr Michał Chamera
Konsultacje: wtorek 12.15 - 13.45 (sem. LETNI 2018/2019)
pokój 214 – (nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 267
e-mail: michal.chamera@awf.gda.pl

mgr Karol Wasielewski
Konsultacje: poniedziałek 11.00 - 12.00  i 13.00 - 14.00 (sem. LETNI 2018/2019)
pokój 214 – (nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 267
e-mail: karol.wasielewski@awf.gda.pl

 

dr Jerzy Brzyski - umowa-zlec.
Konsultacje: kontakt   tel. 797-288-076 lub meilowy: jerzy.brzyski@onet.eu
Telefon:
e-mail: jerzy.brzyski@onet.eu

mgr Stanisław Stachura - umowa-zlec.
Konsultacje:
pokój 214
Telefon:
e-mail:

 

 

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Zakładzie Piłki Nożnej

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szwarc 
Dr Bartosz Dolański

1. Zmiany poziomu sprawności fizycznej piłkarzy nożnych w różnych okresach cyklu treningowego. 

2. Ocena skuteczności gry piłkarzy nożnych na podstawie obserwacji ich współzawodniczenia na różnych poziomach zaawansowania sportowego.

3. Historia działalności wybranych klubów i stowarzyszeń piłkarskich.

4. Zainteresowania aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej (zespołowe gry sportowe).

5. Dyspozycje do gry w piłkę nożną a sprawność działania w grze klasyfikowanej.

Proponowane tematy prac magisterskich:

1. Analiza sprawności działania piłkarzy nożnych grających na różnym poziomie zaawansowania sportowego.

2. Rozwój sprawności fizycznej ogólneji specjalnej młodych sportowców uprawiających piłkę nożną.

3. Sprawność fizyczna graczy, a ich kompetencje w grze rzeczywistej.

4. Dobór i selekcja piłkarzy do reprezentacji drużyn młodzieżowych.

5. Trening indywidualny w piłce nożnej.