KIEROWNIK  KATEDRY  SPORTU

dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS

Konsultacje: środa 8.30 - 10.00

pokój nr 238 (nad bieżnią)

 

SEKRETARIATY  KATEDRY  SPORTU

Jolanta Torchała 
poniedziałek - piątek  7.00 - 15.00   
blok A, 
pokój nr 28 (za Salą Kongresową)
Telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

Zakład  Zespołowych  Gier  Sportowych    
                              -  Pracownia  Piłki  Nożnej
                              -  Pracownia  Piłki  Ręcznej
                              -  Pracownia  Piłki  Siatkowej
                              -  Pracownia  Koszykówki
Zakład Sportów Walki i Treningu Personalnego 
Zakład Sportów Wodnych
Zakkład Żeglarstwa

 

inż. Małgorzata Michalak
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00
pokój 223 budynek A
Telefon: +48 (58) 55 47 180
e-mail: malgorzata.michalak@awf.gda.pl

Zakład Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego
Zakład Teorii Sportu
Zakład Gimnastyki, Tańca i Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych
Zakład Rekreacji Ruchowej