Jesteś tutaj: Uczelnia > Wydziały > Wydział Wychowania Fizycznego > Katedry i Zakłady > Katedra Nauk Przyrodniczych > Zakład Anatomii i Antropologii

Nauczyciele - dyżury / konsultacje

Nauczyciele Zakładu

 

UWAGA:

W SIERPNIU WSZYSCY NAUCZYCIELE MAJĄ OBOWIĄZKOWY URLOP. 

STUDENTOM ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI.

 

 Proszę często sprawdzać tę stronę gdyż godziny dyżurów mogą się zmieniać.

W czasie sesji zaliczeniowej/egzaminacyjnej nie ma zajęć, zatem niektórzy nauczyciele mogą zmienić swoje godziny konsultacji. Proszę to sprawdzać.

 

KIEROWNIK ZAKŁADU ANATOMII I ANTROPOLOGII/ DIRECTOR DEPARTMENT


dr hab. Barbara Duda - Biernacka, prof. AWFiS

Dyżur: środa, godz. 8.00 - 9.30

pok. 314 budynek A

Telefon: (58) 55 47 304
e-mail: anatomia@awf.gda.pl
e-mail: barbara.duda-biernacka@awf.gda.pl

 

 

WYKŁADOWCY / LECTURERS

dr Ewa Wójtowicz

 

 

Dyżur:

 

URLOP:

 

30.07.2019-03.09.2019 oraz 16.09.2019-27.09.2019


pok. 108, 309, 310, 311 lub 315 budynek A

Telefon: (58) 55 47 257 lub 393 lub 275
e-mail: ewa.wojtowicz@awf.gda.pldr Damian Jeżyk

Dyżur: z powodu wypadku, jestem na zwolnieniu lekarskim do 2 sierpnia br.
pok. 308, 312, 315 lub 316 budynek A

Telefon: (58) 55 47 326 lub 275
e-mail: damian.jezyk@awf.gda.pldr Iwona Bonisławska

Dyżur: poniedziałek godz. 9.30 - 11.00
pok. 309 budynek A / 15 budynek A

e-mail: iwona.bonislawska@awf.gda.pl

nbsp]

mgr Katarzyna Micielska

Dyżur: poniedziałek godz. 12.30-14.00   Urlop w dniach 19.08 - 09.09.2019 r.
pok. 309 budynek A

e-mail: katarzyna.micielska@awf.gda.pl

 

mgr Monika Błudnicka (doktorantka)

e-mail: mbludnicka@interia.pl

 

 

 

Ogłoszenia zakładu

Uwaga .

OGŁOSZENIA ZAKŁADU

 

[nbsp

 

Szanowni Studenci

Prosimy możliwie szybko założyć konto mailowe grup i roku by tą drogą otrzymywać

materiały dydaktyczne, informacje o zaliczeniach itp.

 

[nbsp/

 

Każda osoba przystępująca do egzaminu/zaliczenia obowiązana jest wylegitymować się dowodem tożsamości ze zdjęciem (pod rygorem niewpuszczenia na salę).

 

Zwolnienia z egzaminu:

Należy mieć średnią z wszystkich zaliczeń z obu semestrów 4,0 w tym z wykładów. Osoba, która zaliczała poprawkowo któreś z kolokwiów traci takie uprawnienia. Zwalniamy najlepszych!

 

Studia Zaoczne/Niestacjonarne

 

Zostały do Was wysłane pliki które należy sobie wydrukować w wysokiej jakości.

Kierunek Fizjoterapia i WF zaliczają wspólnie!

Zaliczenie 2 semestru odbędzie się w Auli w terminach następujących:
0 termin - 28.06.19 godz. 14.00
1 termin 12.07.19 godz. 14.00
2 termin 22.07.19 godz 17.00
3 termin 26.07.19 godz. 14.00
Dodatkowa poprawa z I semestru odbędzie się w tych samych terminach (powyżej).
Rysunki!
Proszę nie zapomnieć o rysunkach z układów (nerwowy, naczyniowy, pozostałe) na których udowodnicie swoją wiedzę anatomiczną. Treść pytań dotyczy nazw na rysunkach, dbajcie więc o czytelność (rozdzielczość). Oprócz tego będą pytania testowe. Suma punktów z obu zaliczonych części określi ocenę. Niezaliczenie dowolnej części to niezaliczenie całości.
 
Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne:
Egzamin z całości odbędzie się w Auli w terminach następujących:
1 termin 2.09.19 o godz. 18.00
2 termin 13.09.19 o godz. 15.00
3 termin 27.09.19 godz. 15.00

 

 

 

 

Studia stacjonarne

 

Zaliczenie ćwiczeń, wykładów i egzaminów z następujących przedmiotów prowadzonych

przez dr E. Wójtowicz:

Antropologia, Genetyka, Podstawy genetyki i choroby genetyczne

odbędzie się 5.09.2019 od godz. 10.00 w Auli.

Zaliczenia i egzaminy -  dr Ewa Wójtowicz

Na zaliczenie / egzamin należy:

- stawić się 15 minut przed jego rozpoczęciem,

- posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty),

- na zaliczeniach z antropologii niezbędny jest kalkulator tylko o podstawowych funkcjach,

Do egzaminu/zaliczenia mogą przystąpić tylko te osoby, które mają uregulowane wszelkie zaległości, które powstały w trakcie trwania zajęć.

 

Studia stacjonarne

 

Fizjoterapia, JSM - Genetyka, zaliczenie ćwiczeń, termin III, 05.09.2019, aula – 10.00

Fizjoterapia, JSM - Genetyka, egzamin, termin II, 05.09.2019, aula – 10.00

Fizjoterapia, JSM - Genetyka, egzamin, termin III, 13.09.2019, aula – 13.00

 

Fizjoterapia, studia II stopnia - Genetyka, zaliczenie ćwiczeń, termin III, 05.09.2019, aula – 10.00

Fizjoterapia, studia II stopnia – Podstawy genetyki i choroby genetyczne, egzamin, termin II, 05.09.2019, aula – 10.00

Fizjoterapia, studia II stopnia – Podstawy genetyki i choroby genetyczne, egzamin, termin III, 13.09.2019, aula – 13.00

 

Wychowanie Fizyczne – Antropologia, zaliczenie ćwiczeń, termin III, 05.09.2019, aula:

            a) 12.00 - osoby posiadające nazwiska rozpoczynające się na litery A – N

            b) 13.00 - osoby posiadające nazwiska rozpoczynające się na litery O – Ż

Wychowanie Fizyczne – Antropologia, zaliczenie wykładów, termin III,  05.09.2019, aula:

            a) 14.00 - osoby posiadające nazwiska rozpoczynające się na litery A – J

            b) 15.00 - osoby posiadające nazwiska rozpoczynające się na litery K – P

            c) 16.00 - osoby posiadające nazwiska rozpoczynające się na litery R – Ż

 

Sport  – Antropologia, zaliczenie ćwiczeń, termin III,  05.09.2019, aula – 13.00

Sport – Antropologia, zaliczenie wykładów, termin III, 05.09.2019, aula- 16.00

 

Wychowanie Fizyczne, Sport – Antropologia, egzamin (III rok), termin III,  05.09.2019, aula – 14.00

 

 Studia niestacjonarne

Fizjoterapia, JSM - Genetyka, zaliczenie ćwiczeń, termin II, 05.09.2019, aula – 17.00

Fizjoterapia, JSM - Genetyka, zaliczenie ćwiczeń, termin III, 13.09.2019, aula – 16.00

 

Fizjoterapia, JSM - Genetyka, egzamin, termin I, 05.09.2019, aula – 17.00

Fizjoterapia, JSM - Genetyka, egzamin, termin II, 13.09.2019, aula – 16.00

Fizjoterapia, JSM - Genetyka, egzamin, termin III, 30.09.2019, aula – 17.00

 

Fizjoterapia, studia II stopnia - Genetyka, zaliczenie ćwiczeń, termin II, 05.09.2019, aula – 17.00

Fizjoterapia, studia II stopnia - Genetyka, zaliczenie ćwiczeń, termin III, 13.09.2019, aula – 13.00

 

Fizjoterapia, studia II stopnia – Podstawy genetyki i choroby genetyczne, egzamin, termin I, 05.09.2019, aula – 17.00

Fizjoterapia, studia II stopnia – Podstawy genetyki i choroby genetyczne, egzamin, termin II, 13.09.2019, aula – 13.00

Fizjoterapia, studia II stopnia – Podstawy genetyki i choroby genetyczne, egzamin, termin III, 30.09.2019, aula – 17.00

 

Wychowanie Fizyczne – Antropologia, zaliczenie ćwiczeń, termin III,  13.09.2019, aula – 17.30

Wychowanie Fizyczne – Antropologia, zaliczenie wykładów, termin III,  13.09.2019, aula – 17.30

 

Na zaliczeniach z antropologii niezbędny jest kalkulator o podstawowych funkcjach. Korzystanie z telefonów jest wykluczone.

 

Anatomia

Kolokwium poprawkowe dla kier. WF, Sport, Fizjoterapia

II termin poprawkowy - 2 IX, g. 16.00 Aula

III termin poprawkowy - 9 IX, g. 10.30 Kongresowa

 

Egzaminy poprawkowe dla wszystkich kierunków łącznie:

II termin 9 IX, g. 9.00 Kongresowa

III termin 13 IX, g. 9.00 Aula

 

Proszę nie zapomnieć o dowodzie tożsamości!

 

 

 

 

Regulamin

REGULAMIN ZAKŁADU

 

  1. Wierzchnie okrycia należy zostawić w szatni.
  2. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, trzy spóźnienia są równoznaczne z jedną nieobecnością, którą trzeba odrobić.
  3. Na ćwiczenia należy przychodzić przygotowanym teoretycznie zgodnie z tematyką ćwiczeń i wykładów (patrz plan zajęć i załącznik nr1).
  4. Nieobecności podczas ćwiczeń muszą być usprawiedliwione, przy czym respektowane będą tylko zwolnienia lekarskie oraz zwolnienia losowe poświadczone przez Kierownika Zakładu Anatomii i Antropologii (prof. dr hab. Barbara Duda-Biernacka, pok.314, budynek A)
  5. Opuszczone ćwiczenia, ale tylko usprawiedliwione, można odrobić w tym samym tygodniu z inną grupą (należy mieć potwierdzenie odrobienia nieobecności przez osobę prowadzącą odrabiane zajęcia) o ile nie będzie to kolidowało z zajęciami z innych przedmiotów. W pozostałych przypadkach należy zaliczyć opuszczone ćwiczenia teoretycznie i praktycznie w godzinach konsultacji lub innym terminie wyznaczonym przez prowadzącego ćwiczenia.
  6. Warunkiem zaliczenia semestru jest zaliczenie wszystkich kolokwiów przewidzianych w planie zajęć (patrz plan zajęć i załącznik nr1), a w przypadku studiów zaocznych kolokwiów semestralnych.
  7. Osoba, która przystąpi do kolokwium lub egzaminu będąc na zwolnieniu lekarskim, w razie nie zaliczenia nie może się ubiegać o dodatkowy termin.
  8. Wszelkie sprawy, prośby, życzenia indywidualne (np. w sprawach losowych) lub zbiorowe dotyczące zajęć (np. trudności w opanowaniu materiału) należy kierować, w chwili ich zaistnienia, do Kierownika Zakładu Anatomii i Antropologii prof. dr hab. Barbary Dudy-Biernackiej (pok.314, budynek A)

 

 

Zaliczenie

ELEMENTY SKŁADOWE ZALICZENIA PRZEDMIOTU

 

Zasady oceniania przedmiotu: anatomia 

(Fizjoterapia, Sport, Terapia zajęciowa, Wychowanie Fizyczne)

 

I. Egzamin:

- do egzaminu dopuszczone są osoby, które otrzymały oceny co najmniej dostateczne

z każdego  z semestrów (I semestr, II semestr).

 

II. Ćwiczenia, zaliczenie semestru polega na:

- zaliczeniu każdego kolokwium na co najmniej ocenę dostateczną

- w indeksie zostaje wpisana średnia z ocen zdobytych z każdego kolokwium

 

kolokwium odbywa się na koniec każdego działu (do zdobycia max.30pkt)

daty kolokwiów znajdziecie w planie zajęć (gabloty na korytarzu Zakładu)

- niedostateczna: < 18  pkt

- dostateczna: 18 –20,9 pkt

- dostateczna plus: 21,0 – 23,9 pkt

- dobra: 24,0 – 26,9 pkt

- dobra plus: 27,0 – 28,9 pkt

- bardzo dobra: 29,0 – 30,0 pkt

 

 

 

Treści programowe
Treści TiR
Tematyka prac magisterskich i licencjackich

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH1. Styl i jakość życia oraz struktura antropologiczna osób w różnym wieku.
2. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju.
3. Poziom rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.
4. Trening sportowy i jego wpływ na cechy fizyczne.
5. Anatomiczne aspekty budowy człowieka, a zagrożenie w sporcie.

Osoby uprawnione do prowadzenia prac magisterskich:

1. prof. nadzw. dr hab. Barbara Duda
2. dr Ewa Rogowska
3. dr Ewa Wójtowicz
4. dr Damian Jeżyk