Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego

 

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

mgr Michał Kosiński
dr Agnieszka Cybulska

email: praktykiwf@awf.gda.pl
ul. Czyżewskiego 30 a (dawna szkoła sportowa) pok. 108 parter
tel (58) 55 47 113

Praktyki czynne w dniach:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 10:00-11:00 12:00-14:00
  • piątek 8:00-16:00

 

Studentów II roku, 1-go stopnia WF, prosimy śledzić informacje podane na stronie. Przed Państwa pierwszymi praktykami zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne, gdzie przekażemy wszystkie niezbędne informacje.

Dla wszystkich studentów, w plikach do pobrania znajdują się wytyczne odnośnie sposobu odbywania praktyk.

 

 

Wszyscy studenci kończący daną praktykę zobowiązani są do odbioru dzienników praktyk. Dzienniki odbierać można poza kolejką we wszystkie dni pracy biura praktyk.

 

 

W przypadku skierowania na praktykę pedagogiczną w innym terminie niż przewidują plany studiów lub terminarz roku akademickiego (wynikłym z nie podjęcia i nie usprawiedliwienia tego faktu przez studenta w terminie właściwym) obowiązuje opłata taka sama jak z tytułu powtarzania przedmiotu.

 

Wszystkie sprawy związane z praktykami (np. zmiana terminów, zmiana miejsca odbywania praktyki, rozliczenie po terminie lub przedłużenie terminu odbywania praktyk) muszą być udokumentowane pisemnie przez studenta i przedłożone Kierownikowi Praktyk Pedagogicznych. Wzór podania znajduje się w plikach do pobrania na dole strony.

 

 

 

Pliki do pobrania