Konferencje naukowe

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW "WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT, TURYSTYKA ORAZ ZDROWIE W BADANIACH NAUKOWYCH" - Szczecin, 8.VI.2017 - 02.01.2017

"AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA A RADOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW" - Toruń, 20-21.IV.2017 - 06.12.2016

„TURYSTYKA A ROZWÓJ REGIONALNY - SZANSE, WYZWANIA, PERSPEKTYWY” - Rzeszów, 20-21.IV.2017 - 28.01.2016

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP "Zdrowie w zmieniającym się świecie - zagrożenia i wyzwania" - Poznań, 12-14.V.2017 - 28.01.2016

"MIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM - TRADYCYJNE DALEKOWSCHODNIE SZTUKI WALKI JAKO TEKST KULTURY, FILOZOFIA, SZTUKA I SPORT" - Gdańsk, 28-30.IV.2017 - 28.01.2016

"USŁUGI REKREACYJNE – IDENTYFIKOWANIE I KREOWANIE"- Wrocław, 17.V.2017 - 28.01.2016

"CHOROBY CYWILIZACYJNE A STYL ŻYCIA" - Janów Podlaski, 19-20.V.2017 - 28.01.2016

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH "ZAGADNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW" - Warszawa, 2.VI.2017 - 27.01.2016

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "TRENING ZDROWOTNY W ONTOGENEZIE CZŁOWIEKA" - Kolbuszowa, 2 - 3.VI.2017 - 27.01.2016

Szczegółowe informacje i forlmularz na stronie:

http://www.zdrowotny.awf.gda.pl/

22nd ANNUAL CONGREE OF THE EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE - Bochum, Germany, 5th to 8th of July 2017 - 27.01.2016