Konferencje naukowe

Konferencja Pomorskiej Federacji Sportu – „Antydoping w Sporcie” – Gdańsk, 30.XI. – 1.XII.2018 - 15.11.2018

Szczegółowe informacje na stronie:

https://konferencjapfs.konfeo.com/pl/groups

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy sportu w społeczeństwie ponowoczesnym – od wspólnoty do komercjalizacji” – Gdańsk, 6-7.XI.2018 - 27.01.2016

III Konferencja naukowa TURYSTYKA WIEJSKA, NAUKA, EDUKACJA, PRAKTYKA „Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych” – Poznań – Jeziory, 12-14.XI.2018 - 27.01.2016

III Konferencja „ARS DOCENDI - ROZWIJANIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I DOKTORANTÓW” – Kraków, 10.XII.2018 - 27.01.2016

Szczegółowe informacje na stonie:

http://www.arsdocendi.uj.edu.pl