Zasady rekrutacji


Dodatkowy nabór na kierunek Turystyka i Rekreacja studia niestacjonarne I i II stopnia.
Obowiązkowa rejestracja internetowa kandydatów będzie trwać do 2 listopada 2014 r.
...WEJŚCIE...

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunek sport.
Rejestracja internetowa będzie trwać do 14 września 2014 r.
...WEJŚCIE...