AWFiS podpisała umowę o współpracy z Fundacją Sport Na Zdrowie

09.05.2014

Dzieci zmagające się z chorobami cywilizacyjnymi, np. z astmą, alergią czy otyłością, często są zagrożone marginalizacją społeczną. Fundacja Sport Na Zdrowie wespół z Sopockim Klubem Żeglarskim powołała Ośrodek Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej. Ośrodek organizuje turnusy rehabilitacyjno-edukacyjne, podczas których dzieci dotknięte tego typu schorzeniami będą uczone zasad zdrowego stylu życia. Projekt przewiduje połączenie rehabilitacji, uprawiania sportu i szeroko pojętej edukacji, a także zakłada włączenie w proces edukacji rodzin dzieci. Każdy uczestnik w czasie trwania turnusu zostanie również przebadany pod kątem predyspozycji i możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

 „Misją naszej Fundacji jest wspomaganie wychowania młodzieży poprzez rozwój, upowszechnianie i promocję kultury fizycznej i sportu, edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz wspieranie sportowców” – mówi prezes Fundacji Ewa Lewandowska.

Fundacja Sport Na Zdrowie współpracuje już z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych, działającym przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz ze Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku. Dzisiaj do tego grona dołączyła Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu.

Pracownicy AWFiS w ramach podpisanej umowy o współpracy będą programować zajęcia dla przebywających na turnusach dzieci, w zamian zaś będą mogli prowadzić badania naukowe dotyczące długofalowego wpływu turnusów na zdrowie dzieci.

„W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu zakończyła się kolejna tura rozmów pomiędzy przedstawicielami AWFiS a AECC (Anglo-European College of Chiropractic of Bournemouth University) z Wielkiej Brytanii w związku z planowanym nowym kierunkiem studiów podyplomowych w zakresie chiropraktyki w AWFiS. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, już niebawem AWFiS będzie jedynym przedstawicielem Anglo-Europejskiego Koledżu Chiropraktyki (Anglo-European College of Chiropractic (AECC)) na Europę Środkowo-Wschodnią – mówi rektor AWFiS, prof. Waldemar Moska – W ramach tego nowego obszaru kształcenia będziemy w stanie zapewnić naszym studentom studia na najwyższym europejskim poziomie, co z pewnością przełoży się na jeszcze lepszą i bardziej owocną współpracę Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Fundacją Sport Na Zdrowie”.

Sygnatariuszami umowy byli Prezes Fundacji Ewa Lewandowska oraz Rektor AWFiS, prof. Waldemar Moska. 

 

Wróć