Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska nowym Rektorem AWFiS

10.09.2010

10 września 2010 r. podczas posiedzenia Kolegium Elektorów wybrano nowego rektora gdańskiej AWFiS. Spośród czterdziestu uprawnionych do głosowania, obecnych było trzydzieści siedem osób. Oddano trzydzieści siedem głosów ważnych: trzydzieści dwa głosy za kandydaturą prof. nadzw. dr. hab. Waldemara Moski,  pięć głosów – przeciw.

Jedynego kandydata na stanowisko rektora AWFiS w Gdańsku przedstawił prof. nadzw. dr hab. Janusz Jerzemowski. Wybory rektora przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie:  przewodniczący – prof. nadzw. dr hab. Jędrzej Antosiewicz, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Prusik, prof. nadzw. dr hab. Radosław Laskowski, student Hubert Glubiak.

Wróć