Informacja

14.06.2019

Z dniem 14 czerwca 2019 roku obowiązki rzecznika prasowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu  im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku przejmuje pani mgr Karolina Rogowska.
Równocześnie serdecznie dziękuję za dotychczasowy wkład pracy na tym stanowisku pani dr Monice Żmudzkiej.

Rektor AWFiS
dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS

Wróć