Miejsca w Domu Studenta na rok 2019-2020

16.05.2019

Miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2019/2020

Termin na składanie wniosków o miejsce w Domu Studenta na rok akademicki 2019/2020 :

1. Studenci, którzy studiują w bieżącym roku 2018/2019 - 10 czerwiec 2019;

2. Kandydaci na studia na rok 2019/2020 (  również osoby, które w bieżącym roku kończą studia licencjackie i kandydują na studia uzupełniające magisterskie w roku 2019/2020 )- 16 sierpień 2019.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziców ( średnia netto z 3 ostatnich miesięcy). W przypadku pobierania alimentów lub renty po rodzicach - należy dołączyć potwierdzenie wysokości pobieranych świadczeń. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych.

Studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w 2018/2019 składają jedynie wnioski o miejsce w Domu Studenta ( ich dochody są wskazane w dokumentacji o stypendium socjalne).

Kandydaci na studia składają wnioski o Dom Studenta do 31 lipca 2019 roku w pokoju nr 20, budynek główny AWFiS ( Sekcja Spraw Socjalnych Studentów) lub do 16 sierpnia 2019 za pośrednictwem poczty ( liczy się data stempla pocztowego).

Wróć