AWFiS i Energa podpisały list intencyjny

19.09.2018

W dniu 18 września 2018 roku rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska i przedstawiciele Energi – prezes zarządu Energa-Obrót SA Dariusz Falkiewicz i wiceprezes Dariusz Chrzanowski oraz prezes zarządu Energa Oświetlenie Sp. z o.o. prezes Michał Bełbot i wiceprezes Jaromir Falandysz – podpisali list intencyjny dotyczący współpracy.

 

W liście intencyjnym zadeklarowano podjęcie działań, mających skutkować poprawą efektywności energetycznej infrastruktury Partnera i jego bezpieczeństwa energetycznego, dzięki wykorzystywaniu lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii oraz innym działaniom proefektywnościowym.

Obraz może zawierać: 3 osoby

Podjęte wskutek podpisanego listu działania obejmować będą: wypracowanie i następnie wdrażanie rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej Partnera; stworzenie i następnie wdrażanie kompleksowych programów służących bezpieczeństwu energetycznemu Partnera przy wykorzystywaniu jego lokalnych zasobów energetycznych; stworzenie korzystnych warunków dla realizacji inwestycji ujętych w powyższych programach, a w szczególności prowadzenie prac studialnych i badawczych mających na celu opracowanie optymalnych programów inwestycyjnych; realizację programów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych; wspieranie rozwoju inteligentnych systemów monitorowania zużycia energii jako narzędzia bilansowania, sterowania poboru energii oraz zintegrowanego planowania; modernizację oświetlenia.

Galeria zdjęć - fot. Beata Zarach

Wróć