AWFiS wraz z Ministerstwem Sportu rozpoczyna otwartą walkę o kompetencje instruktorów i trenerów

25.07.2018

W dniu 4 lipca w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej, reaktywowanej po kliku latach. Głównym zadaniem Rady jest wspieranie Ministra w zakresie opiniowania wniosków o włączanie kwalifikacji w sporcie (instruktorów, animatorów, trenerów) do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz powoływania instytucji certyfikujących (egzaminujących).

            Powyższe zadania mają na celu podniesienie jakości przygotowania zawodowego kadr sportu do potrzeb rynku pracy, zarówno w zakresie spotu kwalifikowanego jaki i rekreacji ruchowej. Kluczowym jest też uporządkowanie oferty edukacyjnej, ograniczenie pseudo kursów i szkoleń, oraz zapewnienie jakości kształcenia. Na lipcowym posiedzeniu przeanalizowano osiem pierwszych wniosków o ustanowienie kwalifikacji w różnych dyscyplinach sportu.

            AWFiS reprezentuje dr Anna Szumilewicz, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Turystyki i Rekreacji, wybrana na Sekretarza Rady.

            Skład Rady na najbliższą kadencję:

 1. Jan Widera – Podsekretarz Stanu w MSiT (Przewodniczący)
 2. prof. nadzw. dr hab. Jolanta Żyśko – Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie (Wice-przewodnicząca)
 3. Piotr Marek – Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (Wice-przewodniczący)
 4. dr Anna Szumilewicz – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (Sekretarz Rady)
 5. prof. nadzw. dr hab. Hubert Makaruk – Filia warszawskiej AWF w Białej Podlaskiej
 6. prof. zw. dr hab. Janusz Iskra - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 7. prof. nadzw. dr hab. Mariusz Ozimek – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 8. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Perkowski – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 9. dr Wiesław Garbaciak – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 10. dr Piotr Kunysz – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
 11. dr Maciej Łuczak – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 12. Ireneusz Mazur – przedstawiciel Społecznej Rady Sportu (Polski Związek Piłki Siatkowej)

Wróć