Profesorowi Giancarlo Falcioniemu nadano doktora honoris causa.

23.05.2018

W dniu 23 maja 2018 roku w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Gdańsku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu AWFiS, podczas którego profesorowi Giancarlo Falcioniemu nadano doktora honoris causa.

 Uroczystość otworzył rektor AWFiS, prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska, który zapoznał zgromadzonych gości z treścią uchwały Senatu AWFiS, nadającej profesorowi Falcioniemu tytuł doktora honoris causa AWFiS.

 „Senat Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nadaje Panu Profesorowi Giancarlo Falcioni tytuł doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku jako szczególne wyróżnienie za wieloletnią, uwieńczoną sukcesami karierę naukową ze wspaniałym niekwestionowanym dorobkiem naukowym; osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, które uczyniły go światowym autorytetem w dziedzinie biologii molekularnej oraz biochemii; wieloletnie wspieranie współpracy naukowej i promowanie AWFiS na arenie międzynarodowej”. 

Laudację na cześć nowego doktora honoris causa wygłosił prof. zw. dr hab. Jędrzej Antosiewicz.

 „Jednym z większych osiągnięć Pana Profesora Falcioniego było zbadanie wiązania i uwalniania tlenku azotu przez hemoglobinę. Badania te prowadził jeszcze w czasach, kiedy nieznana była rola tlenku azotu jako wazodylatora oraz mediatora w licznych szlakach sygnałowych w komórce. Niewątpliwie, wyniki tych badań miały istotny wpływ na zrozumienie fizjologicznej roli tlenku azotu również w sporcie. Przykładowo, obecnie jako suplement diety sportowca stosuje się argininę, czy też sok z czerwonych buraków, które zapewniają większą biodostępność tlenku azotu, co w niektórych przypadkach przekłada się na poprawę wyników sportowych. Bez prac badawczych o charakterze badań podstawowych, jakie prowadził między innymi Pan Profesor Giancarlo Falcioni, zrozumienie mechanizmów działania tlenku azotu byłoby niemożliwe.

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Jego późniejsze prace dotyczyły wpływu wolnych rodników oraz potencjalnych antyoksydantów i antyoksydantów na biologię erytrocytów. We współpracy z naukowcami z naszej uczelni Pan Profesor Falcioni wykazał, że proces autooksydacji hemoglobiny może być stymulowany przez NADH oraz w środowisku o niskim pH. Warto podkreślić, że wzrosty stężenia NADH i spadek pH następują w czasie intensywnego wysiłku fizycznego.

Inne prace Pana Profesora Falcioniego z pogranicza biotechnologii poświęcone są erytrocytom jako potencjalnym nośnikom egzogennych cząsteczek, w tym białek. Niezwykle ciekawe prace Pana Profesora dotyczą stresu oksydacyjnego w erytrocytach eksponowanych na toksyczne nanocząsteczki i niektóre toksyny środowiskowe. Badania te wyraźnie pokazują, jak ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu jest funkcjonowanie w otoczeniu pozbawionym toksyn. Ponadto pokazują, jak cząsteczki, często trudno wykrywalne w wodzie, pokarmie czy powietrzu, mogą mieć negatywny wpływ na funkcje erytrocytów. Warto w tym miejscu wspomnieć słowa śp. Pana Profesora Jerzego Popinigisa, który zawsze powtarzał, że proces adaptacji do wysiłku fizycznego będzie mocno zaburzony u sportowców trenujących w zanieczyszczonym środowisku. Prace Pana Profesora Falcioniego mocno wspierają tę tezę i niewątpliwie są cenne zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia”.

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Treść dyplomu nadającego Profesorowi Giancarlo Falcioniemu tytuł doktora honoris causa odczytał dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS, prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tomiak.

W swoim wystąpieniu Profesor Giancarlo Falcioni wspomniał o swojej pierwszej wizycie w Polsce w 1980 roku i o wieloletniej, dobrej współpracy z naukowcami gdańskiej Akademii. Następnie zarysował kierunki prowadzonych przez siebie badań naukowych.

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Na zakończenie uroczystości odsłonięto tablicę przedstawiającą grono doktorów honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, w poczet których dopisano nazwisko Pana Profesora Giancarlo Falcioniego.

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Prof. Giancarlo Falcioni jest absolwentem jednego z najstarszych uniwersytetów na świecie, uniwersytetu w Camerino, gdzie w 1976 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta, a od 1994 roku piastuje funkcję profesora. Jest On wybitnym specjalistą w dziedzinie biochemii hemoprotein. Do największych osiągnięć naukowych Jego zespołu należą między innymi badania nad właściwościami fizyko-chemicznymi hemoglobiny, mioglobiny i ich wiązaniem tlenu oraz zmianami konformacji tych białek w wyniku wiązania tlenu bądź innych molekuł. Badania prof. Falcioniego dotyczące wiązania i uwalniania tlenku azotu poprzez hemoglobinę miały duże znaczenie poznawcze. Ponadto znacznie rozszerzyły wiedzę podstawową i pozwoliły na lepsze zrozumienie fizjologicznej roli tlenku azotu w regulacji transportu tlenu oraz w procesie rozkurczu mięśni gładkich. Współpraca i przyjaźń z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, zapoczątkowana przez prof. Jerzego Popinigisa, trwa już od trzydziestu lat. Dzięki Jego staraniom, pracownicy AWFiS mieli szansę na odbycie staży naukowych w tym prestiżowym ośrodku naukowym, jakim jest uniwersytet w Camerino. Współpraca prof. Falcioniego i jego współpracowników trwa do dziś, o czym świadczą wspólne projekty badawcze i prace naukowe.

Pełna galeria zdjęć - fot. Beata Zarach

 

Wróć