Uroczystość nadania godności DOKTORA HONORIS CAUSA

21.05.2018

Rektor i Senat
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania godności

DOKTORA HONORIS CAUSA
Profesorowi Giancarlo Falcioni

Uroczystość odbędzie się w środę
23 maja 2018 r. o godz. 12.00
w Sali Kongresowej przy ul. Kazimierza Górskiego 1.

-----

Prof. Giancarlo Falcioni jest absolwentem jednego z najstarszych uniwersytetów na świecie, Uniwersytetu w Camerino, gdzie w 1976 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta, a od 1994 roku piastuje funkcję profesora tego Uniwersytetu. Jest On wybitnym specjalistą w dziedzinie biochemii hemoprotein. Do największych osiągnięć naukowych Jego zespołu należą między innymi badania nad właściwościami fizyko-chemicznymi hemoglobiny, mioglobiny i ich wiązaniem tlenu oraz zmianami konformacji tych białek w wyniku wiązania tlenu bądź innych molekuł. Badania prof. Falcioniego dotyczące wiązania i uwalniania tlenku azotu przez hemoglobinę miały duże znaczenie poznawcze. Ponadto znacznie rozszerzyły wiedzę podstawową i pozwoliły na lepsze zrozumienie fizjologicznej roli tlenku azotu w regulacji transportu tlenu oraz w procesie rozkurczu mięśni gładkich. Współpraca i przyjaźń z AWFiS w Gdańsku zapoczątkowana przez prof. Jerzego Popinigisa trwa już od ponad trzydziestu lat. Dzięki Jego staraniom pracownicy AWFiS, mieli szanse na odbycie staży naukowych w tym prestiżowym ośrodku naukowym jakim jest Uniwersytet w Camerino. Współpraca prof. Falcioniego i jego współpracowników trwa do dziś, o czym świadczą wspólne projekty badawcze i prace naukowe.

 

Wróć