Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska na spotkaniu w AWFiS

02.02.2018

W dniu 2 lutego 2018 roku na spotkanie z przedstawicielami samorządów województwa pomorskiego i dyrektorami szkół do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu przyjechała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, aby przedstawić założenia ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. 


Minister Edukacji Narodowej podziękowała samorządowcom za ich zaangażowanie w dyskusję nad reformą edukacji i za jej wdrożenie, a także kuratorium oświaty za wsparcie dyrektorów szkół i rozmowę z rodzicami.
Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Ustawa o finansowaniu zadań finansowych to - jak podkreśliła Minister  Zalewska - usprawnienie czterech rodzajów dotacji, m.in  podręcznikowej, dającej dyrektorom większą swobodę w  rozmowie z wydawnictwami i w zakupie od nich podręczników; dotacji przedszkolnej oraz dotacji na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, czy na szkolnictwo branżowe.
 
Minister Anna Zalewska omówiła zapisy ustawy mające na celu m.in. usunięcie umów śmieciowych nauczycieli, a także dotyczące doskonalenia  zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz szkół branżowych i możliwości szerszego i bardziej intensywnego ich tworzenia, we współpracy z przedstawicielami różnych branż. 
 
W drugiej części spotkania Minister Anna Zalewska odpowiadała na pytania zebranych w sali kongresowej uczestników.
Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Wróć