KOMISJA MEDYCZNA POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO

08.12.2017

Ruszyliśmy !

W dniu 4 grudnia Prezes PKOl, Pan Andrzej Kraśnicki, na podstawie decyzji Zarządu PKOl z dnia 26.09.2017,  dokonał uroczystych Nominacji na członków Komisji Medycznej PKOl, w kadencji 2017-2021.

Przewodniczącym KM PKOl, podobnie jak w poprzednich kadencjach został dr Hubert Krysztofiak. Listę wszystkich członków w porządku alfabetycznym podaje poniżej.

W części roboczej Przewodniczący KM PKOl, dr Hubert Krysztofiak, nakreślił ramowy plan zadań i aktywności Komisji, zarówno w obszarze praktyki, jak i nauki dla sportu. Cele praktyczne to oczywiście szeroko pojęta opieka medyczna dla naszej zimowej i letniej reprezentacji olimpijskiej. Cel naukowy, to ścisła współpraca z Polskim Towarzystwem Medycyny Sportowej w zakresie zarówno edukacji, jak i organizacji konferencji oraz kongresów naukowych. Najbliższy Kongres Medycyny Sportowej odbędzie się we wrześniu 2018 w Gdyni. Przewodniczący przedstawił także strukturę Komisji. Psychologię reprezentował będzie jak dotychczas Zespół ds. Psychologii, założony przeze mnie, w roku 2005, na polecenie ówczesnego Prezesa PKOl, ś.p. Piotra Nurowskiego. W połowie grudnia, na spotkaniu z Przewodniczącym KM PKOl, omówimy szczegółowe cele, zadania i zasady  funkcjonowania Zespołu ds. Psychologii, w bieżącej kadencji. A od Nowego Roku, 2018, zaczniemy działać, mam nadzieję intensywnie i zgodnie z duchem czasu, innowacyjnie.

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Dla mnie, odkąd zostałem po raz pierwszy powołany do Komisji Medycznej PKOl, przez ś.p. dr Zbigniewa Rusina, w grudniu 1996 r., będzie to już 6-ta kadencja. Tym samym, ze względu na swój staż, najdłuższy, wśród obecnych członków Komisji, stałem się już jej, nestorem.

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

SKŁAD KOMISJI MEDYCZNEJ POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO:

Przewodniczący: dr Hubert Krysztofiak

Dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej (COMS), członek Polskiej Akademii Nauk     

Członkowie:

prof. Wojciech Braksator

Konsultant kardiologii sportowej COMS; Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr Andrzej Bugajski

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej; Prorektor ds. Kształcenia Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu

prof. Jolanta Chwalbińska

Przewodnicząca Komisji Medycznej Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich

dr Marek Graczyk

Konsultant psychologiczny COMS; Kierownik Zakładu Psychologii, kierownik merytoryczny Narodowego Centrum Badawczo-Innowacyjnego Psychologii Sportu oraz Laboratorium Psychologii Sportu i Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku; Przewodniczący Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

dr Janusz Jurczyk

Konsultant pneumonologii i alergologii COMS; Koordynator projektu „Astma i Alergia w Sporcie”

dr Marek Krochmalski

Konsultant ortopedii-traumatologii COMS; Lekarz Kadry Narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu

dr Jarosław Krzywański

Przewodniczący Komisji Medycznej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki; Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Sportowej dla Województwa Mazowieckiego; Konsultant MS COMS

dr Marcin Kulpa

Lekarz i menedżer; Dyrektor w grupie LuxMed, nadzorujący wykonawczo współpracę pomiędzy Polskim Komitetem Olimpijskim i Grupą LuxMed; Dyrektor Pionu Opieki Szpitalnej LuxMed

prof. Artur Mamcarz

Konsultant kardiologii sportowej COMS; Prodziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr Andrzej Mądrala

Wiceprezydent Konfederacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; Prezes Zarządu Centrum Medycznego „Mavit” Sp. z o.o.; Przewodniczący Platformy Pracodawców Medycyny Pracy „ Polmed”

dr Andrzej Pokrywka

Konsultant ds. procedur antydopingowych COMS; Ekspert zajmujący się problemem dopingu w sporcie; Sekretarz Zespołu Medycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej

dr Andrzej Rakowski

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny sportowej; Lekarz kadry Polskiego Związku Kajakowego

dr Jerzy Siekiera

Specjalista urolog; Ordynator Oddziału Klinicznego Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy

dr Stanisław Szymanik

Przewodniczący Komisji Medycznej Polskiego Związku Narciarskiego; Członek Medycznej Grupy Projektowej FIS

 

Zdjęcie użytkownika Beata Zarach.

Wróć