Umowa z Polskim Związkiem Unihokeja

27.10.2017

W dniu 27 października 2017 roku Rektor AWFiS prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska i Prezes Zarządu Polskiego Związku Unihokeja Marek Chomnicki podpisali umowę o współpracy, dotyczącą prowadzenia zorganizowanego kształcenia kandydatów do podejmowania działalności szkoleniowo-treningowej w unihokeju.

W ramach podpisanej umowy AWFiS zobowiązała się do konsultowania i przedstawiania do akceptacji PZU tworzonych i uaktualnianych treści programowych kształcenia kandydatów do prowadzenia działalności szkoleniowo-treningowej; prowadzenia kształcenia asystentów instruktora unihokeja do podejmowania działalności szkoleniowo-treningowej w unihokeju, stosując zaakceptowane przez PZU treści programowe oraz wykorzystując wszelkie posiadane kompetencje merytoryczne, kadrowe i organizacyjne, tak aby zapewnić dalszy jak najwyższy poziom kształcenia absolwentów prowadzonych studiów i kursów; organizowania i prowadzenia na drodze odrębnych porozumień obustronnych z PZU kursów i konferencji metodyczno-programowych o charakterze doskonalenia zawodowego.

tl_files/awf/newsy2017/10-2017/unihokej/IMG_6921.jpg

Z kolei PZU zobowiązał się do wystawienia absolwentom AWFiS dyplomu asystenta instruktora unihokeja oraz kierowania kandydatów na kursy kwalifikacyjne związane z uzyskiwaniem i podwyższaniem kompetencji do prowadzenia działalności szkoleniowo-treningowej w unihokeju organizowanych przez AWFiS. 

tl_files/awf/newsy2017/10-2017/unihokej/IMG_6935.jpg

Wróć