Porozumienie o współpracy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku

20.10.2017

W dniu 17 października b.r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku im. Jędrzeja Śniadeckiego i Zespołem Szkół Morskich w Gdańsku im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte.

Zawarta umowa dotyczy wielopłaszczyznowej współpracy Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS ze Szkołą, z zakresie praktycznej nauki zawodu, staży, praktyk, wolontariatu, organizacji szkoleń oraz pracy sezonowej.

Współpraca zainicjowana przez Macieja Szafrana - Managera NCŻ AWFiS, jest efektem otwartych działań prowadzonych również poza murami AWFiS.

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Morskich w Gdańsku im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte.

„To ważny dzień dla NCŻ AWFiS, a zatem również ważny dzień dla naszej Uczelni. Współpraca z Zespołem Szkół Morskich jest bardzo żywa i ma wymiar praktyczny, ma ponadto uzasadnienie ekonomiczne, wizerunkowe i prorozwojowe. Jest szansą zarówno na dynamiczny rozwój NCŻ AWFIS jak i dużą korzyścią dla ZSM z jej uczniami na czele. Tylko w tym roku uczniowie ZSM brali udział w naszych wydarzeniach, odbywają praktyczną naukę zawodu, a dwóch uczniów stało się sezonowymi członkami naszej załogi. Chciałbym podziękować zarówno Władzom Uczelni jak i Pani Dyrektor ZSM - Hannnie Szkodo, z nadzieją na trwałą i owocną współpracę” - mówi Maciej Szafran.

W imieniu JM Rektora AWFIS Waldemara Moski, porozumienie podpisał Prorektor AWFiS ds. Studenckich i Sportu – Tomasz Frołowicz.

 Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Na uroczystości, która miała miejsce z ZSM obecni byli liczni goście m.in. Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – Pan Adam Krawiec.

Wróć