DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 14 października 2017

13.10.2017

 

 

 

 

 

Z okazji

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

składam Państwu serdeczne życzenia pomyślności,

a także wielu osiągnięć i sukcesów

w pracy dydaktyczno–wychowawczej.

Jednoczenie proszę przyjąć słowa uznania za trud,

serce i zaangażowanie w pracę na rzecz

dzieci, młodzieży i zawodników.

Życzę Państwu, aby umiejętności budowania

autorytetu Uczelni wśród studentów i środowiska

przyniosła efekty i satysfakcję w jakże odpowiedzialnej

pracy nauczycieli, wychowawców i trenerów.

Życzę, aby Wasze życie dzień po dniu

wypełniało się dokonaniami, z których będziecie dumni

i które docenią Ci, dla których będziecie je podejmować.

 

Z wyrazami uznania

Rektor AWFiS w Gdańsku

Waldemar Moska

Wróć