W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego zainaugurowano nowy rok akademicki

03.10.2017

W dniu 3 października w Hali Widowiskowo-Sportowej AWFiS odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego.

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku rozpoczęła się od powitania przybyłych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz trójmiejskich uczelni wyższych, polityków, duchownych, przedstawicieli związków sportowych i organizacji, a także przyjaciół i sympatyków AWFiS oraz pracowników i studentów.

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Po powitaniu przybyłych gości JM Rektor AWFiS, prof. Waldemar Moska wygłosił przemówienie. Obok wielu słów skierowanych Studentów Akademii, zwłaszcza tych z pierwszego roku studiów, JM Rektor przypominał najważniejsze zeszłoroczne sukcesy naukowe i sportowe, przede wszystkim znaczący wzrost publikacji, w tym publikacji z punktacją Impact Factor oraz sukcesywne podnoszenie poziomu badań naukowych prowadzonych w AWFiS oraz jakości zajęć dydaktycznych.

Ponadto JM Rektor przypomniał o przeprowadzonych w ostatnich latach inwestycjach, jak gruntowna termomodernizacja oliwskiego kampusu, rozbudowa mariny (II etap) w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskiego w Gdańsku-Górkach Zachodnich, budowa Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego AWFiS z Centrum Medycyny Fizykalnej, która zostanie ukończona w marcu 2018 roku czy modernizacja boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną. Wśród wielu przedsięwzięć prorozwojowych nie zabrakło również informacji o sukcesywnym doposażaniu laboratoriów badawczych AWFiS – Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Genetyki w Sporcie oraz Laboratorium Badań Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej oraz o uruchomieniu nowego laboratorium – Psychologii Sportu i Zdrowia, w którym będą prowadzone badania w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii sportu. JM Rektor wspomniał również o siedmiu patentach zgłoszonych przez Uczelnię, co dowodzi, że AWFiS jest placówką innowacyjną, słuchającą potrzeb rynku, nastawioną na współpracę z biznesem i tworzenie nowych rozwiązań dla potrzeb sportu i aktywności fizycznej.

Następnie przyszedł czas na wręczenie odznaczeń państwowych, nadanych przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem złotym za długoletnią służbę odznaczeni zostali Teresa Junka, Teresa Olczak i Zbigniew Świerczyński. Minister Sportu i Turystyki, Witold Bańka, odznaką srebrną za zasługi dla sportu odznaczył dr. Tomasza Chamerę, odznakę brązową za zasługi dla sportu otrzymała dr Anna Szumilewicz.

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Za szczególne zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu Kapituła Medalu im Jędrzeja Śniadeckiego uhonorowała w tym roku dwie osoby, Jerzego Smolarka oraz Dariusza Szpakowskiego.

Po wręczeniu odznaczeń odczytano list Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, a także dokonano immatrykulacji studentów pierwszego roku oraz promocji doktorskich.

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Listy gratulacyjne Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku za wybitne osiągnięcia sportowe dla najlepszych sportowców otrzymali studenci – zawodnicy Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk: sekcja żeglarska – Paweł Kołodziński, IV miejsce Mistrzostw Świata, Łukasz Przybytek, IV miejsce Mistrzostw Świata; sekcja lekkiej atletyki – Hubert Chmielak, rzut oszczepem, srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Europy; sekcja judo – Tomasz Domański, V miejsce Letniej Uniwersjady 2017 roku,  Aleksandra Jabłońska, brązowy medal Puchar Europy w Sarajewie w 2017 roku, studentki AWFiS: Paulina Guba, lekkoatletyka, pchnięcie kulą, brązowy medal Letniej Uniwersjady 2017 roku oraz Marcelina Witek, lekkoatletyka, rzut oszczepem, złoty medal Letniej Uniwersjady 2017 roku.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Paweł Cięszczyk, nt. Genetyka jako metoda diagnostyki służąca prewencji urazów ruchu u osób aktywnych fizycznie.

Na zakończenie inauguracji zaplanowano część artystyczno-sportową, w ramach której wystąpili tancerze „Świata tańca” – klubu tanecznego z Wejherowa prowadzonego przez Joannę i Jacka Bernaśkiewiczów; zawodnicy kadry wojewódzkiej z ramienia Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego w Gdańsku, współpracującego z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, pod wodzą trenera Mirosław Ellwarta (5 dan), licencjonowanego trenera Polskiego Związku Karate Tradycyjnego i Federacji Międzynarodowej, sędziego klasy międzynarodowej i prezesa Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego w Gdańsku, a także grupa kreatywnych artystów różnych dziedzin cyrkowych o nazwie „Mosaic”.

Galeria zdjęć - fot. Beata Zarach

Wróć