Kolejne międzynarodowe wsparcie dla kierunku Turystyka i rekreacja

07.07.2017

Przez ponad dwa najbliższe lata będzie trwał międzynarodowy projekt pt. European Sector Skills Alliance for Sport (ESSA-Sport), który jest realizowany przez 18 państw Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus. Jednym z głównych celów projektu jest rozpoznanie potrzeb rynku pracy oraz wymaganych kompetencji zawodowych w sektorze szeroko pojętego spotu, zarówno prozdrowotnej aktywności fizycznej, sportu dla wszystkich, jak i sportu wyczynowego. Projekt ma sprzyjać dostosowaniu programów edukacyjnych, do tego co potrzebują pracodawcy.

- Dzięki przyszłemu wdrożeniu wyników badań uzyskanych w projekcie ESSA-Sport, nasi absolwenci świetnie odnajdą się na rynku pracy – tłumaczy dr Anna Szumilewicz, Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Turystyki i Rekreacji, która reprezentuje AWFiS w powyższym projekcie.

W Polsce zadania projektu będą realizowane przez Radę ds. Kompetencji Sektora Sportowego, powołaną przez Instytut Sportu-PIB w Warszawie. Radę tworzy obecnie 35 osób reprezentujących podmioty związane z funkcjonowaniem sportu z całej Polski.

Więcej o projekcie: www.essa-sport.eu

Wróć