Wnioski o Dom Studenta na rok akademicki 2017/2018

24.05.2017

Termin na składanie wniosków dla studentów, którzy kolejny rok studiują na AWFiS w Gdańsku – 20 czerwiec 2017 rok.

Termin dla kandydatów na studia – 25 sierpień 2017 rok.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziców
( średnia netto z 3 ostatnich miesięcy).W przypadku pobierania alimentów lub renty po rodzicach- należy dołączyć potwierdzenie wysokości pobieranych świadczeń. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego- zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych. Studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w 2016/2017 składają jedynie wnioski o miejsce w Domu Studenta ( ich dochody są wskazane w dokumentacji o stypendium socjalne).


Informujemy, że kandydaci na studia ubiegający się o miejsce w Domu Studenta powinni złożyć wniosek o Dom Studenta do 28 lipca 2017 roku w pokoju Sekcji Spraw Socjalnych (pokój nr 20 budynek główny) lub do 25 sierpnia 2016 roku za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego).

Wróć