Oddział kliniczny Wydziału RiK w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej

17.05.2017

15 maja 2017 roku w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu miało miejsce spotkanie przedstawicieli 7 Szpitala Marynarki Wojennej: Komendanta Szpitala kmdr dr. n. med. Dariusza Juszczaka z władzami AWFiS - Rektorem prof. nadzw. dr. hab. Waldemarem Moską oraz Dziekanem Wydziału Rehabilitacji Kinezjologii prof. nadzw. dr. hab. Wiesławem Ziółkowskim. 

Podczas spotkania podpisano umowę o utworzeniu Oddziału klinicznego Wydziału RiK i udostępnieniu przez Szpital na rzecz Uczelni zakładów i oddziałów szpitalnych na potrzeby zadań polegających na kształceniu przed i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Jest to już kolejny etap współpracy z 7 Szpitalem Marynarki Wojennej, albowiem 10 stycznia 2017 roku podpisano list intencyjny, w którym obie strony zadeklarowały chęć współpracy na polu nauki i dydaktyki oraz porozumienie w sprawie odbywania przez studentów Wydziału RiK praktyk zawodowych.

 

 

 

Wróć