Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016

27.01.2017

Na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowany został ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016. Zgodnie z informacjami MNiSW w wykazie zamieszczone są wszystkie czasopisma naukowe, które zostały zamieszczone w przynajmniej jednym wykazie, który obowiązywał w poszczególnych latach z okresu 2013-2016.
 
Jak informuje ministerstwo za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.
 
Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:
Ministerstwo udostępniło także bazy z wykazami czasopism. Są one dostępne w dwóch wersjach:

Wróć