Rok akademicki 2015/2016 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu został otwarty

06.10.2015

„Drodzy Studenci pierwszego roku! Stawiacie swoje pierwsze kroki w Uczelni, w której spotkacie wielu ludzi – starszych kolegów, wykładowców i trenerów – z których będziecie mogli brać przykład. Nie wzbraniajcie się przed tym, ale pamiętajcie, że w każdym z Was ukryte są talenty, które każdego z Was czynią kimś wyjątkowym. To od Was i od nas – Waszych nauczycieli – zależy, czy uda się te talenty obudzić i wykorzystać. W imieniu moich Kolegów zapewniam Was, że zrobimy wszystko, aby tak się stało, bo nie ma dla nauczyciela większej satysfakcji niż ta, która płynie z  sukcesów jego uczniów. Postarajmy się o te sukcesy razem!” – tymi słowami zwrócił się do Studentów pierwszego roku w przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor AWFiS, prof. Waldemar Moska.

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku rozpoczęła się od powitania przybyłych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz trójmiejskich uczelni wyższych, polityków, duchownych, przedstawicieli związków sportowych i organizacji, a także przyjaciół i sympatyków AWFiS.

 Po powitaniu przybyłych gości JM Rektor AWFiS, prof. Waldemar Moska wygłosił przemówienie. Obok wielu słów skierowanych Studentów Akademii, zwłaszcza tych z pierwszego roku studiów, JM Rektor przypominał najważniejsze zeszłoroczne sukcesy naukowe i sportowe, przede wszystkim znaczący wzrost publikacji, w tym publikacji z punktacją Impact Factor, a także otrzymanie przez Wydział Wychowania Fizycznego kategorii naukowej B, zaś przez Wydział Turystyki i Rekreacji praw nadawania tytułu doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej. Podkreślił ponadto fakt powołania do życia nowego wydziału – Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii oraz nowego kierunku studiów – terapii zajęciowej.

 Ponadto JM Rektor wspomniał o sukcesywnej rozbudowie Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Genetyki w Sporcie oraz Laboratorium Badań Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej, a także o  zakończonej rozbudowie mariny (II etap) w Narodowym Centrum Żeglarstwa im. dra Krzysztofa Zawalskiego w Gdańsku-Górkach Zachodnich. W przemówieniu JM Rektor przywołał także nowe inwestycje, wśród których najważniejszą jest rozpoczęta już budowa nowoczesnej Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego AWFiS oraz planowana budowa Laboratorium Psychologii Sportu przy Narodowym Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Psychologii Sportu AWFiS.

 Po przemówieniu JM Rektora odczytano list Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

 Następny punkt programu stanowiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień pracownikom i studentom AWFiS. Złotym medalem za długoletnią służbę odznaczono: Barbarę Annę Smolińską i Magdalenę Marię Wydrzyńską. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Minister Edukacji Narodowej przyznała Medal Komisji Edukacji Narodowej dla dr Joanny Jedel, prof. Roberta Olka i mgr Małgorzaty Pogorzelskiej.

tl_files/awf/newsy/10-2015/Inauguracja_2015_fot_B_Zarach_4749.JPG

 Listy gratulacyjne JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymali zawodniczki i zawodnicy reprezentujący Klub AZS AWFiS Gdańsk: sekcja żeglarska Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński; sekcja lekkoatletyczna Hubert Chmielak; sekcja judo Katarzyna Furmanek, Joanna Jaworska, Tomasz Domański, Magdalena Miller, Aleksandra Jabłońska; sekcja wioślarska Mateusz Biskup, Miłosz Jankowski, Bartosz Pszczółkowski, Patryk Pszczółkowski, oraz Daniela Kamińska, triathlonistka.

 Za wysokie wyniki w nauce i reprezentowanie uczelni w konkursie Czerwonej Róży listy gratulacyjne otrzymali członkowie Koła Naukowego Fizjologii Aleksandra Durzyńska, Anna Dzedzej, Katarzyna Micielska, Anna Górska, Ewa Jeżewska oraz indywidualnie Anna Ussorowska.

 Następnie odbyły się promocje nowych doktorów i doktorów habilitowanych oraz uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów, po której cała społeczność akademicka odśpiewała Gaudeamus igitur.

 Wykład inauguracyjny zatytułowany „Czy bieg po zdrowie jest zdrowy?” wygłosił prof. Wiesław Ziółkowski, który przekonywał, że mimo przypadków śmierci sportowców, regularne trenowanie i wysiłek fizyczny są dla ludzkiego organizmu pożądane i zalecane.

 Uroczystość zwieńczył występ Zespołu Tańca Ludowego „Neptun” działający od 30 lat w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, a także występy: Justyny Bolek, autorki projektu SLAVICA DANCE, która zaprezentowała „Fitness na ludowo” i Klubu Tanecznego „Świat Tańca” z Wejherowa, a także pokaz zawodników Gdańskiego Klubu Taekwon-do.

tl_files/awf/newsy/10-2015/Inauguracja_2015_fot_B_Zarach_4840.JPG

 W roku akademickim 2015/2016 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu studia rozpoczęło ponad 3000 studentów, w tym blisko 1000 studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia.

Galeria zdjęć - fot. Beata Zarach /Biuro Promocji

Relacja VIDEO - Mikołaj Polak /Biuro Promocji

Wróć