AWFiS podpisała umowę o współpracy z Fundacją „Bursztynowym Szlakiem”

21.01.2015

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku podpisała kolejną umowę o współpracy, tym razem z Fundacją „Bursztynowym Szlakiem”.

Umowa dotyczy szeroko pojętej współpracy na polu naukowo-badawczym, w zakres której wejdą: realizacja wspólnych projektów edukacyjno-rozwojowych mających na celu  podniesienie jakości usług edukacyjnych i rozwój psychofizyczny młodzieży i studentów; organizowanie szkoleń, kursów, konferencji naukowych i studiów podyplomowych poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu narodowemu i wewnętrznemu; współpracę wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej AWFiS w ramach zajęć sportowych w Liceum Mundurowym „Spartakus”; doradztwo naukowe, konsultacje; długoterminowy wynajem pomieszczeń dydaktycznych i sportowych.

Ponadto obie strony podejmą wspólne działania na rzecz pozyskiwania dofinansowania projektów edukacyjnych ze środków podmiotów trzecich oraz programów dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

 Fundacja „Bursztynowym szlakiem” organem prowadzącym Liceum Mundurowe „Spartakus”, w którym z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra, troszczy się o kształtowanie postaw młodzieży w zakresie kultury, sportu i poszanowania obyczajów oraz tradycji patriotycznych w atmosferze wolności i tolerancji. Dba o szeroką dostępność prowadzonych działań rozwojowych, dążąc do zapewnienia młodzieży ze wszystkich środowisk równych szans edukacyjnych i możliwości rozwoju fizycznego poprzez aktywność sportową.

Wróć