Aktualności

Uroczystość nadania godności DOKTORA HONORIS CAUSA

13.06.2018

Rektor i Senat Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania godności DOKTORA HONORIS CAUSA Profesorowi Feridowi Muradowi.

Więcej...

Polska Izba Turystyki wraz z Wydziałem Turystyki i Rekreacji edukują o zmianach w turystyce

12.06.2018

Od 1 lipca 2018 wchodzi w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Już niewiele czasu zostało więc na poznanie, zrozumienie i zastosowanie nowych regulacji prawnych.

Więcej...

Znamy najlepsze uczelnie w Polsce. Sukces gdańskiej AWFiS [PERSPEKTYWY 2018]

30.05.2018

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości.

Więcej...

Sukces I Międzynarodowego Kongresu – Rynek Sportu w XXI wieku

27.05.2018

I Międzynarodowy Kongres - Rynek Sportu w XXI wieku został zorganizowany przez Zakład Zarządzania w Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku . Było to pierwsze tego typu wydarzenie, które integrowało naukę, komercjalizację badań, świat biznesu i sektor publiczny w jednym miejscu.

Więcej...

Festyn dla dzieci od studentów ze specjalności terapii zajęciowej

26.05.2018

25 maja na Hali nr XI odbył się II Festyn z okazji Dnia Dziecka. Jego organizatorami byli studenci I roku Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii ze specjalności Terapii Zajęciowej.

Więcej...

Profesorowi Giancarlo Falcioniemu nadano doktora honoris causa.

23.05.2018

W dniu 23 maja 2018 roku w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu AWFiS, podczas którego profesorowi Giancarlo Falcioniemu nadano doktora honoris causa.

Więcej...