Ogłoszenia

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 25.04.2018 - 11.04.2018

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 10.01.2018 - 14.12.2017

III Konferencja Doktorantów-25-26.06.2018 - 04.12.2017

UWAGA - DOKTORANCI - 29.11.2017

Uprzejmie zapraszam doktorantów do biura Studiów Doktoranckich po odbiór decyzji w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2017/2018 (pok. nr 19) w godz. 9-12

DOKTORANCI - 29.11.2016


Biuro Erasmus zaprasza doktorantów/ki studiów doktoranckich do udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.awf.gda.pl w zakładce Uczelnia / Erasmus.

Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się dnia 01.12.2016 o godz. 12:30 w sali: Balkon Lewy

DOKTORANCI - 06.06.2016

Doktoranci stacjonarnych Studiach Doktoranckich Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS
składają potrzebne dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego  do Biura Studiów Doktoranckich na Wydziale Wychowania Fizycznego