Ogłoszenia

obrona_przewodu_doktorskiego - 21.09.2017

Obrona rozprawy doktorskiej - 14.09.2017

ZASADY REKRUTACJI rok akademicki 2017-2018 - 24.05.2017

Przewodniczacy Komisji Rekrutacyjnej informuje, że egzamin i rozmowa kwalifikacyjna na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich odbędzie się

dnia 2 października 2017 r. o godz. 9:00

 

Opłata egzaminacyjna na stacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł.

Konto bankowe CITI BANK HABDLOWY 88103011170000000088995007

DOKTORANCI - 29.11.2016


Biuro Erasmus zaprasza doktorantów/ki studiów doktoranckich do udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.awf.gda.pl w zakładce Uczelnia / Erasmus.

Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się dnia 01.12.2016 o godz. 12:30 w sali: Balkon Lewy

DOKTORANCI - 06.06.2016

Doktoranci stacjonarnych Studiach Doktoranckich Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS
składają potrzebne dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego  do Biura Studiów Doktoranckich na Wydziale Wychowania Fizycznego