Ogłoszenia Dziekanatu

WF - III rok, 6 sem. studia I stopnia, tryb niestacjonarny - 11.06.2019

Egzamin z Dydaktyki WF 22-06-2019 r. godz. 9.00 Aula

WF - studia II stopnia, 4 sem. Dydaktyka WF - 11.06.2019

Egzamin z Dydaktyki WF 15-06-2019 r., godz. 15.00 AULA

WF - II rok, studia I stopnia, tryb niestacjonarny - 07.06.2019

W związku z zrealizowaniem w całości godzin zajęć (zgodnie z programem studiów): zjazd 14-16.06.2019 zostaje odwołany

POWTARZANIE BIOCHEMII - 03.06.2019

Powtarzanie biochemii 16.06.2019 w godz. 10.15  18.15 w sali 108

I rok sem. 2 studia II stopnia -zaliczenie " Negocjacje i mediacje" - 03.06.2019

Zaliczenie z przedmiotu " Negocjacje i mediacje" dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia I roku odbędzie się 14.06.2019 o godz. 8:30 w Auli.

RSS