Ogłoszenia Dziekanatu

Informacja - 05.05.2020

WOLONTARIAT - 31.03.2020

DYŹURY - 24.03.2020

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy iż Dziekanaty oraz Biuro Dziekana przechodzą na tryb pracy zdalnej, z wyznaczonymi dyżurami poszczególnych pracowników w miejscu pracy:

 Poniedziałek godz. 8.00 – 15.00  – Elżbieta Ejankowska tel.  58 554 71 37 e-mail: elzbieta.ejankowska@awf.gda.pl

Wtorek godz. 8.00 – 15.00 – Urszula Ejsmont tel. 58 554 72 86 e-mail: urszula.ejsmont@awf.gda.pl

Środa godz. 8.00 – 15.00 – Aleksandra Kłosowska tel. 58 554 73 07 e-mail: aleksandra.klosowska@awf.gda.pl

Czwartek godz. 8.00 – 15.00 Małgorzata Michalak tel. 58 554 74 75, e-mail: malgorzata.michalak@awf.gda.pl

Piątek godz. 8.00 – 15.00 Marta Wójcik-Szot tel. 58 554 72 85, e-mail: dziekan@awf.gda.pl

 Pomimo wyznaczonych terminów dyżurów, obowiązuje bieżący kontakt mailowy na podane powyżej adresy.
Pracownicy posiadają techniczne możliwości wykonywania swoich obowiązków w warunkach domowych.

PRAKTYKI - 24.03.2020

Zgodnie z obowiązującym programem studiów, praktyka pedagogiczno-psychologiczna dla studentów  1 semestru, 1  roku, studiów  II stopnia  wynosi 30 godzin. W związku z realizacją 15 godzin w ramach projektu  studenci zobowiązani są do realizacji kolejnych 15 godzin zgodnie z programem studiów. Praktykę studenci powinni odbyć w szkołach w dowolnym terminie jako obserwacje zajęć.

Wspomniana praktyka nie będzie odpłatna dla nauczycieli !

RSS