Ogłoszenia Dziekanatu

dr Ewa Wójtowicz - 23.10.2019

Studia niestacjonarne, WF, zaliczenie antropologii (ćwiczenia i wykłady)
odbędzie sie:
29.10.2019 , godzina 14.00, balkon lewy

Urlop wypoczynkowy w dniach 17-25.10.2019 r. - 17.10.2019

Zaliczenie antropologii - 11.10.2019

Studia niestacjonarne, Wychowanie Fizyczne – ANTROPOLOGIA

Dla osób, które posiadają zgodę na przedłużenie sesji zaliczeniowej i dostarczyły kserokopię dokumentu potwierdzające tę decyzję, zaliczenie z Antropologii odbędzie się w dniu 11.10.2019 (piątek) wg poniższego harmonogramu:

17.00 (aula) - osoby mające do zaliczenia tylko ćwiczenia

17.45 (aula) - osoby mające do zaliczenia wykłady i ćwiczenia

18.15 (aula) - osoby mające do zaliczenia tylko wykłady

 

Proszę pamiętać o posiadaniu kalkulatora o podstawowych funkcjach i dokumentu ze zdjęciem.

EGZAMIN - INSTRUKTORA PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO - 09.09.2019

INSTRUKTORA PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO

Sala seminaryjnej nr 1

16 i 17 września o  godz.11.00.

I r. sem. 2 zaliczenie Organizacji imprez sportowych - 03.09.2019

21.09.2019 godz. 9 sala108 zaliczenie Organizacji imprez sportowych

RSS