Prośa do studentów I roku : WF, Sportu i Fizjoterapii od nauczycieli.

16.03.2020

Drodzy studenci,

bardzo proszę abyście, napisali na adresy uczelniane swoich prowadzących, tj do mgr Katarzyny Micielskiej, dr Ewy Wójtowicz i dra Damiana Jeżyka z adresu założonego przez daną grupę ćwiczeniową albo ostatecznie z adresu roku pierwszego kier WF, Sport oraz Fiz., jeśli takie założyli. 

Pozwoli to na zapamiętanie adresu i prowadzenie korespondencji oraz zdalnych zajęć.

Wróć